2
پژوهشگر و مفسر شعر ایرانی اسلامی گفت: با ظهور انقلاب اسلامی ایران و پشت سر گذاشتن دوران خفقان و سلطه پهلوی شعر عاشورا جانی دوباره گرفت و در این سال‌ها سرعت صعود و پختگی شعر عاشورایی چندین برابر شده است.
ارسال دیدگاه