899
جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها با تشویق امریکا و برخی از متحدان منطقه ای و ...