621
دقت محاسبات : 3± دقیقه جهت مشاهده اوقات شرعی این ماه هر شهر روی نام شهر مورد نظر کلیک ...


645
در دین اسلام برای شناخت زمان به جای آوردن فرایض دینی از معیارهای ساده و ...