58
Gaye Akgüç / 16.01.2016. Anonim ve Limited Şirketlerin Olağan Genel Kurul Toplantıları. Malum olduğu üzere hesap dönemi takvim yılı olan ...


363
Anonim ve limited şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılması zorunludur.


281
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih ve No: 28 Kasım 2012 – 28481 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ...


560
Nurten Örnek E. Öğretim Görevlisi nurtenornek@muhasebetr.com. Anonim ve Limited Şirketlerde Örnek Genel Kurul ve Toplantı Tutanağı. Tarih: 20.03.2013


153
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Çağrılı ve Çağrısız Genel Kurul Toplantıları


618
Gerekli evraklar Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ve Oda Sicil Müdürlüğü'ne olmak üzere 2 takım halinde ve aynı anda teslim edilmesi gerekmektedir.


754
Nurten Örnek E. Öğretim Görevlisi nurtenornek@muhasebetr.com. Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve ...


254
Limited şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her yıl için hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa ...


193
Yasa yönetim kurulu üyelerinin her zaman azledilebileceğini kabul ettiğine göre genel kurulun gündeminde azil konusunun bulunmasına gerek yoktur. azlin


598
2. Limited şirketlerin özellikleri: - Limited şirketin kuruluş işlemleri, anonim şirketin kuruluş işlemlerine göre daha kolaydır. - Şirket bir ...


593
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15 Kasım 2012 tarih 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini ...


624
LİMİTED ŞİRKET Tescil süresi: MADDE 30 - (1)Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür.


556
Anonim Şirketlerin Şirket Sözleşmesinin Onaylanması hakkında duyuru: Anonim Şirket Sözleşmeleri 15/03/2018 tarihinden itibaren Noterlerde ve ...


688
KURULUŞ. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ...


953
Ülkemizde birçok kişi anonim şirketlerde hissedardır. Bu şirketlerin çoğu aile üyeleri veya yakın dostlar tarafından kurulmuştur. Zaman ...


321
Kurulan Anonim ve Limited şirketlerin sona ermesi muhtelif nedenlerle olur. Sona ermenin tamamlanması ise ancak tasfiye ve iflas işlemleri ile olur.


679
Limited Şirket (LTD) Türkiye Ticaret Kanununun 573. Maddesine göre, bir limited şirket, her türlü ekonomik amaçlar için en az bir doğal kişi ve ...


928
TİCARET HUKUKU- DERS NOTLARI Ticari işletme: ticari işletmenin genel unsurları 1. Gelir sağlamanın amaç edinilmesi 2. Devamlılık 3. Esnaf ...


680
Bu çalışmamızda, Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ ...


619
SON DEĞİŞİKLİKLERE MUTLAKA GÖZ ATINIZ!!! 2017-2018 Kamu Hukukunda Yapılan Tüm Değişiklikler Kapsamlı Not-KPSS ve Kurum Sınavları İçin