759
در حال حاضر، مساحت تحت کنترل دولت سوریه در استان درعا به حدود ۷۸ درصد رسیده است؛ عناصر تروریستی هم حدود ۱۷ درصد از استان درعا را در اشغال دارند؛ ۵ درصد استان درعا هم در اشغال گروه تروریستی داعش است.


427
... و تسلیحات نظامی ناتو در ... 78 درصد مساحت استان درعا به کنترل نیروهای ارتش سوریه درآمد ...


383
78 درصد از مساحت استان درعا در کنترل ارتش سوریه. ... ناتو در مناطق تازه آزاد شده+نقشه ...


178
78 درصد مساحت استان درعا به کنترل نیروهای ارتش سوریه درآمد؛ تصاویری از تجهیزات و ...


860
... ارتش سوریه در حومه درعا و ... از مساحت استان درعا را به ... مناطق تازه آزاد شده+نقشه ...


612
... به ارتش سوریه در مناطق ... درصد از مساحت استان درعا ... و ارتش آزاد سوریه به ...


526
78 درصد مساحت استان درعا به ... و تسلیحات نظامی ناتو در مناطق تازه آزاد شده+نقشه ...


483
78 درصد مساحت استان درعا به کنترل نیروهای ارتش سوریه درآمد؛ تصاویری از تجهیزات و ...


528
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، در پی پیشروی‌های اخیر ارتش سوریه و آزادسازی بخش زیادی از شهر درعا، تروریست‌ها شکست و عقب‌نشینی‌های سنگینی متحمل شده و در آستانه از دست دادن تمامی مواضع خود در جنوب غربی سوریه قرار دارند.


71
شورشیان مسلح درعا را به ارتش سوریه ... داعش و آزاد در استان ... از تجهیزات نظامی ...


524
78 درصد مساحت استان درعا به کنترل نیروهای ارتش سوریه درآمد؛ تصاویری از تجهیزات و ...