799
2018 Basit Usul Beyanname Elde Nasıl doldurulur Hangi Vergi Dairesine Verilir ? 2018 Basit Usu


438
basİt usul tİcarİ kazancini ve kİra gelİrİnİ ayni yillik beyannamede gÖsterenler beyannameyİ nasil doldurmalidir yardimci olursaniz sevİnİrİm.


768
Serbest Meslek ve Basit Usul vergi mükelleflerinin adım adım defter beyan sistemine kaydı Serbest meslek erbabı meslektaşlarımın ( Mali Müşavir ...


94
serbest muhasebecİ malİ mÜŞavİrler İÇİn defter beyan sİstemİ uygulama rehberİ -defter beyan sİstemİ nedİr? maliye bakanlığının kendi ...


63
Amortisman Oranları 2018; faydalı ömür listesi olarak ta isimlendirilen bu oran listesinde Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler için ayrılması ...


636
Defter Beyan Sistemi nedir, kimler kullanabilir, başvuru nasıl yapılacaktır, defter beyan sistemi ne zaman kullanılacaktır? olmak üzere ...


824
7020 Yapılandırma Borcu, 6736 Yapılandırma Borcu ve Gelir Vergisi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar İçin) Ödeme ...


131
Alanında Uzman Kadro Tüm sorunları kapsayacak şekilde, hedeflerinizi gerçekleştirmek için her zaman yanınızdayız.


487
3 No.lu KDV Beyannamesi Uygulaması. ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle Türkiye’de ikametgâhı, işyeri ...


518
Mülkiye müfettişleri bir teftiş yaptığında hangi noktaları inceler. Mülkiye Başmüfettişi Dr. Şafak BAŞA'nın hazırladığı dosya....