324
رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه برای تهیه پیش‌بینی‌های عددی به رایانه‌های قوی ...


773
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: براساس گزارش‌های هیات بین الدولی تغییر اقلیم سال‌های ...


626
براساس گزارش‌های هیات بین الدولی تغییر اقلیم سال‌های 2015، 2016 و 2017 گرم‌ترین سال‌هایی در تاریخ هواشناسی ثبت شده است همچنین 1.1 درجه سلسیوس دمای جو نسبت …


634
... سال‌های 2015، 2016 و 2017 گرم‌ترین سال‌هایی در تاریخ هواشناسی ... ترین سال‌های تاریخ ...


99
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: براساس گزارش های هیات بین الدولی تغییر اقلیم سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ گرم ترین سال هایی در تاریخ هواشناسی ثبت شده است همچنین ۱.۱ درجه سلسیوس دمای جو نسبت به دوره پیش از عصر صنعتی افزایش یافته است.


711
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ گرم‌ترین سال‌های تاریخ هواشناسی منبع :همشهری آنلاین


826
2015 تا 2017 گرم ترین سال های تاریخ هواشناسی ... ماند تا مالک ... شاخص ترین آثار در ...


581
2015 تا 2017 گرم ترین سال های تاریخ هواشناسی . ... 2015 تا 2017 گرم ترین سال های تاریخ هواشناسی