871
رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه برای تهیه پیش‌بینی‌های عددی به رایانه‌های قوی ...


724
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: براساس گزارش‌های هیات بین الدولی تغییر اقلیم سال‌های ...


274
براساس گزارش‌های هیات بین الدولی تغییر اقلیم سال‌های 2015، 2016 و 2017 گرم‌ترین سال‌هایی در تاریخ هواشناسی ثبت شده است همچنین 1.1 درجه سلسیوس دمای جو نسبت …


653
... سال‌های 2015، 2016 و 2017 گرم‌ترین سال‌هایی در تاریخ هواشناسی ... ترین سال‌های تاریخ ...


654
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: براساس گزارش های هیات بین الدولی تغییر اقلیم سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ گرم ترین سال هایی در تاریخ هواشناسی ثبت شده است همچنین ۱.۱ درجه سلسیوس دمای جو نسبت به دوره پیش از عصر صنعتی افزایش یافته است.


921
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ گرم‌ترین سال‌های تاریخ هواشناسی منبع :همشهری آنلاین


573
2015 تا 2017 گرم ترین سال های تاریخ هواشناسی ... ماند تا مالک ... شاخص ترین آثار در ...


336
2015 تا 2017 گرم ترین سال های تاریخ هواشناسی . ... 2015 تا 2017 گرم ترین سال های تاریخ هواشناسی