793
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به عنوان گرم ترین سال ها در ...


881
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: براساس گزارش های هیات بین الدولی تغییر اقلیم سال های ...


914
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: براساس گزارش‌های هیات بین الدولی تغییر اقلیم سال‌های ...


607
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: براساس گزارش‌های هیات بین الدولی تغییر اقلیم سال‌های ...


888
به گزارش ایسنا، داود پرهیزکاردر اولین کنفرانس بین‌المللی پیش‌بینی عدد وضع هوا و ...


174
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ گرم‌ترین سال‌های تاریخ هواشناسی . دوشنبه, 28 آبان 1397 09:52


643
رئیس سازمان هواشناسی ... وی با اشاره به اینکه برای انجام پیش بینی های ... تا ۲۵ سال ...


345
همشهری آنلاین: رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به عنوان گرم ...