132
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به عنوان گرم ترین سال ها در ...


416
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: براساس گزارش های هیات بین الدولی تغییر اقلیم سال های ...


228
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: براساس گزارش‌های هیات بین الدولی تغییر اقلیم سال‌های ...


492
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: براساس گزارش‌های هیات بین الدولی تغییر اقلیم سال‌های ...


597
به گزارش ایسنا، داود پرهیزکاردر اولین کنفرانس بین‌المللی پیش‌بینی عدد وضع هوا و ...


413
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ گرم‌ترین سال‌های تاریخ هواشناسی . دوشنبه, 28 آبان 1397 09:52


674
رئیس سازمان هواشناسی ... وی با اشاره به اینکه برای انجام پیش بینی های ... تا ۲۵ سال ...


860
همشهری آنلاین: رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به عنوان گرم ...