864
۱۹ کشته در برخورد اتوبوس با تانکر سوخت در بادرود/ رییس پلیس راه راهور: تغییر جهت ...


826
10.07.2018 · بهمن مرادنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ضمن تسلیت حادثه مرگبار برخورد تانکر حامل سوخت با اتوبوس، اظهار کرد: نقص فنی در …


701
... اتوبوس با تانکر حمل سوخت ... تریلی و قرارگیری در مسیر ... رییس پلیس راه راهور ...


571
... حادثه برخورد اتوبوس با ... تریلی و قرارگیری در مسیر ... پلیس راه راهور: تغییر جهت ...


806
تغییر جهت ناگهانی تریلی و قرارگیری در مسیر اتوبوس علت حادثه /عزام تیم ویژه پلیس راه ...


513
... تریلی و قرارگیری در مسیر ... کشته در برخورد اتوبوس با تانکر سوخت در بادرود/ رییس پلیس ...


451
... تغییر جهت ناگهانی تریلی و قرارگیری در مسیر اتوبوس علت حادثه بوده است اما علت قطعی ...


532
... برخورد اتوبوس با تانکر ... تریلی و قرارگیری در مسیر اتوبوس، علت این حادثه بوده است ...


322
... برخورد تانکر با اتوبوس ... تریلی و قرارگیری در مسیر اتوبوس، علت این حادثه بوده است ...