370
۱۹ کشته در برخورد اتوبوس با تانکر سوخت در بادرود/ رییس پلیس راه راهور: تغییر جهت ...


267
10.07.2018 · بهمن مرادنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ضمن تسلیت حادثه مرگبار برخورد تانکر حامل سوخت با اتوبوس، اظهار کرد: نقص فنی در …


575
... اتوبوس با تانکر حمل سوخت ... تریلی و قرارگیری در مسیر ... رییس پلیس راه راهور ...


996
... حادثه برخورد اتوبوس با ... تریلی و قرارگیری در مسیر ... پلیس راه راهور: تغییر جهت ...


912
تغییر جهت ناگهانی تریلی و قرارگیری در مسیر اتوبوس علت حادثه /عزام تیم ویژه پلیس راه ...


817
... تریلی و قرارگیری در مسیر ... کشته در برخورد اتوبوس با تانکر سوخت در بادرود/ رییس پلیس ...


703
... تغییر جهت ناگهانی تریلی و قرارگیری در مسیر اتوبوس علت حادثه بوده است اما علت قطعی ...


600
... برخورد اتوبوس با تانکر ... تریلی و قرارگیری در مسیر اتوبوس، علت این حادثه بوده است ...


66
... برخورد تانکر با اتوبوس ... تریلی و قرارگیری در مسیر اتوبوس، علت این حادثه بوده است ...