889
۵۰ نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال گرفتار شدند/ آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان


386
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد.


963
گرفتار شدن 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال/آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان


502
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد.


145
گرفتار شدن 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال/آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان به ...


525
50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال گرفتار شدند/ آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان


138
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد. به ...


242
50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال به علت گم کردن مسیر و مه گرفتگی شدید گرفتار شدند.


306
... ارتفاعات پیست اسکی توچال گرفتار شدند/ آغاز تلاش برای انتقال ... گرفتار شدن 50 نفر در ...


76
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتار شدن حدود 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد.


847
میزان نوشت: معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال ...


910
سخنگوی اورژانس کشور از گرفتار شدن حدود 50 نفر به دلیل مه گرفتگی در پیست اسکی توچال خبر ...


487
مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از گرفتار شدن حدود 50 نفر در ارتفاعات پیس اسکی توچال ...


59
... گم شدن اسکی بازان توچال ... مفقود شدن 50 نفر در ارتفاعات ... در پیست اسکی توچال ...


567
گرفتار شدن 50 نفر در ارتفاعات ... گرفتار شدن اسکی بازان در ... در پیست اسکی توچال ...


247
09353836810 درست در کنار پیست اسکی ... شدن چند نفر در حین اسکی ... برای همین تلاش می ...


558
06.11.2011 · با بارش مداوم برف در ارتفاعات تهران پیست ... برای اسکی بازان ... توچال و سفید پوش شدن ...


246
پیست اسکی پولادکف در ارتفاع ... اسکی بازان می توانند ... آغاز به کار پیست اسکی توچال ...


344
... و حضور در پیست‌های اسکی نیز ... و توچال 50 ... توچال نیز از اسکی بازان برای ...


807
تله کابین توچال در ... و پیست اسکی؛ از این رو در طی ... در ارتفاعات کوه ...