361
۵۰ نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال گرفتار شدند/ آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان


291
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد.


233
گرفتار شدن 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال/آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان


585
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد.


696
گرفتار شدن 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال/آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان به ...


602
50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال گرفتار شدند/ آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان


475
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد. به ...


928
50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال به علت گم کردن مسیر و مه گرفتگی شدید گرفتار شدند.


150
... ارتفاعات پیست اسکی توچال گرفتار شدند/ آغاز تلاش برای انتقال ... گرفتار شدن 50 نفر در ...


100
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتار شدن حدود 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد.


449
میزان نوشت: معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال ...


995
سخنگوی اورژانس کشور از گرفتار شدن حدود 50 نفر به دلیل مه گرفتگی در پیست اسکی توچال خبر ...


454
مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از گرفتار شدن حدود 50 نفر در ارتفاعات پیس اسکی توچال ...


60
... گم شدن اسکی بازان توچال ... مفقود شدن 50 نفر در ارتفاعات ... در پیست اسکی توچال ...


584
گرفتار شدن 50 نفر در ارتفاعات ... گرفتار شدن اسکی بازان در ... در پیست اسکی توچال ...


833
09353836810 درست در کنار پیست اسکی ... شدن چند نفر در حین اسکی ... برای همین تلاش می ...


973
06.11.2011 · با بارش مداوم برف در ارتفاعات تهران پیست ... برای اسکی بازان ... توچال و سفید پوش شدن ...


339
پیست اسکی پولادکف در ارتفاع ... اسکی بازان می توانند ... آغاز به کار پیست اسکی توچال ...


399
... و حضور در پیست‌های اسکی نیز ... و توچال 50 ... توچال نیز از اسکی بازان برای ...


231
تله کابین توچال در ... و پیست اسکی؛ از این رو در طی ... در ارتفاعات کوه ...