47
۵۰ نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال گرفتار شدند/ آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان


963
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد.


624
گرفتار شدن 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال/آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان


925
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد.


538
گرفتار شدن 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال/آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان به ...


180
50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال گرفتار شدند/ آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان


142
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد. به ...


587
50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال به علت گم کردن مسیر و مه گرفتگی شدید گرفتار شدند.


836
... ارتفاعات پیست اسکی توچال گرفتار شدند/ آغاز تلاش برای انتقال ... گرفتار شدن 50 نفر در ...


138
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتار شدن حدود 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد.


977
میزان نوشت: معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال ...


395
سخنگوی اورژانس کشور از گرفتار شدن حدود 50 نفر به دلیل مه گرفتگی در پیست اسکی توچال خبر ...


250
مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از گرفتار شدن حدود 50 نفر در ارتفاعات پیس اسکی توچال ...


324
... گم شدن اسکی بازان توچال ... مفقود شدن 50 نفر در ارتفاعات ... در پیست اسکی توچال ...


677
گرفتار شدن 50 نفر در ارتفاعات ... گرفتار شدن اسکی بازان در ... در پیست اسکی توچال ...


273
09353836810 درست در کنار پیست اسکی ... شدن چند نفر در حین اسکی ... برای همین تلاش می ...


491
06.11.2011 · با بارش مداوم برف در ارتفاعات تهران پیست ... برای اسکی بازان ... توچال و سفید پوش شدن ...


165
پیست اسکی پولادکف در ارتفاع ... اسکی بازان می توانند ... آغاز به کار پیست اسکی توچال ...


325
... و حضور در پیست‌های اسکی نیز ... و توچال 50 ... توچال نیز از اسکی بازان برای ...


976
تله کابین توچال در ... و پیست اسکی؛ از این رو در طی ... در ارتفاعات کوه ...