731
۵۰ نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال گرفتار شدند/ آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان


692
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد.


485
گرفتار شدن 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال/آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان


805
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد.


567
گرفتار شدن 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال/آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان به ...


871
50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال گرفتار شدند/ آغاز تلاش برای انتقال اسکی بازان


251
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد. به ...


415
50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال به علت گم کردن مسیر و مه گرفتگی شدید گرفتار شدند.


332
... ارتفاعات پیست اسکی توچال گرفتار شدند/ آغاز تلاش برای انتقال ... گرفتار شدن 50 نفر در ...


222
معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتار شدن حدود 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال خبر داد.


42
میزان نوشت: معاون عملیات اورژانس تهران از گرفتاری 50 نفر در ارتفاعات پیست اسکی توچال ...


799
سخنگوی اورژانس کشور از گرفتار شدن حدود 50 نفر به دلیل مه گرفتگی در پیست اسکی توچال خبر ...


371
مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از گرفتار شدن حدود 50 نفر در ارتفاعات پیس اسکی توچال ...


169
... گم شدن اسکی بازان توچال ... مفقود شدن 50 نفر در ارتفاعات ... در پیست اسکی توچال ...


768
گرفتار شدن 50 نفر در ارتفاعات ... گرفتار شدن اسکی بازان در ... در پیست اسکی توچال ...


22
09353836810 درست در کنار پیست اسکی ... شدن چند نفر در حین اسکی ... برای همین تلاش می ...


168
06.11.2011 · با بارش مداوم برف در ارتفاعات تهران پیست ... برای اسکی بازان ... توچال و سفید پوش شدن ...


157
پیست اسکی پولادکف در ارتفاع ... اسکی بازان می توانند ... آغاز به کار پیست اسکی توچال ...


64
... و حضور در پیست‌های اسکی نیز ... و توچال 50 ... توچال نیز از اسکی بازان برای ...


395
تله کابین توچال در ... و پیست اسکی؛ از این رو در طی ... در ارتفاعات کوه ...