270
به گزارش خبرنگار چاوک، بیستمین کنفرانس بین‌المللی الهیات اسلامی در روزهای ۱۱ و ۱۲ ...


550
به گزارش خبرنگار چاوک، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی اسلام و مطالعات اسلامی در ...


810
به گزارش خبرنگار چاوک، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی تفکر فلسفی اسلامی در روزهای ...


102
بیستمین کنفرانس بین‌المللی الهیات اسلامی دسامبر ۲۰۱۸ در هاوانا، کوبا برگزار می‌شود.


332
بیستمین کنفرانس بین المللی الهیات اسلامی دسامبر ۲۰۱۸ در هاوانا، کوبا برگزار می شود.


46
کنفرانس بین‌المللی اسلام و مطالعات اسلامی در روزهای ۳۰ و ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ در قاهره، مصر ...


229
بیستمین کنفرانس بین المللی فلسفه، الهیات و عرفان اسلامی فوریه ۲۰۱۸ در لندن- انگلیس برگزار می شود.


310
بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی مشارکت مسلمانان در فلسفه در روزهای ۷ تا ۸ نوامبر ۲۰۱۹ در سان دیگو، ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.


90
دهمین کنفرانس بین المللی علمی-آموزشی الهیات با موضوع «الهیات اسلامی و اسلام شناسی آکادمیک؛ همکاری و چشم اندازهای توسعه» روز دوشنبه 8 آبان ماه با حضور دانشگاه های برجسته دنیا در مسکو برگزار می شود.


331
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی فلسفه دین در روزهای ۷ و ۸ ...


170
بیستمین کنفرانس بین‌المللی اسلام و مطالعات اسلامی اکتبر ۲۰۱۸ در لس‌آنجلس- ایالات ...


766
بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی اسلام و اندیشه فلسفی ژانویه 2020 در تایلند برگزار می ...


199
بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه ... هند برگزار می‌شود. ... اسلامی به ...


511
کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی ... • الهیات ... نگاری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود;