966
20 میلیون سال پس از تولد خورشید، مریخ ساختار سیاره‌ای خود را تشکیل داده بود و…