800
کرواسی با ۹۰ دقیقه بازی بیشتر از فرانسه به فینال رسید. ... با ۹۰ دقیقه بازی بیشتر از ...


983
میزان/ هر دو تیم به لحظات تعداد رقابت‌ها برای رسیدن به فینال برابرند، اما مردان دشان ...


233
هر دو تیم به لحظات تعداد رقابت ها برای رسیدن به فینال برابرند، اما مردان دشان ...


723
کرواسی با ۹۰ دقیقه بازی زیادتر از فرانسه به فینال رسید. هر دو تیم به لحظات تعداد رقابت ...


265
کرواسی با ۹۰ دقیقه بازی بیشتر از ... کرواسی با ۹۰ دقیقه بازی ... از فرانسه به فینال رسید


396
... فرا رسید، فرانسه و کرواسی ... بازی فینال به ... با انجام یک بازی بیشتر ...


795
... با ۹۰ دقیقه بازی بیشتر ... از فرانسه به فینال رسید ... کرواسی به پایان رسید ...


403
... فرا رسید، فرانسه و کرواسی ... یک بازی بیشتر نسبت به ... از ساعت 18:30 دقیقه با ...


494
کرواسی با ۹۰ دقیقه بازی بیشتر از فرانسه به فینال ... پیروزی کرواسی به پایان رسید ...


524
... با پیروزی کرواسی ... با ۹۰ دقیقه بازی بیشتر نسبت به فرانسه به فینال رسید ...


415
پخش زنده بازی فرانسه و کرواسی از ... با 90 دقیقه بازی بیشتر از ... کرواسی به فینال رسید ...


64
... فرانسه در همان ۹۰ دقیقه ... از فرانسه به بازی فینال ... رسید! جام بیست و یکم با ...


683
... رسیدن کرواسی به فینال ... منم از سبک بازی فرانسه بدم ... آفساید با var به پایان رسید ...


546
... فرا رسید، فرانسه و کرواسی ... بازی فینال به وقت ... ۹۰ دقیقه بازی کرد ...


226
در نهایت این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه با ... کرواسی به فینال رسید ... کرواسی پیش از بازی ...


35
... فرا رسید، فرانسه و کرواسی ... بازی فینال به وقت ... ۹۰ دقیقه بازی کرد ...


514
کرواسی با ۹۰ دقیقه بازی بیشتر از فرانسه به فینال ... اولین بار به فینال رسید/ طلسم ...


983
... 2006 به فینال رسید. از سوی ... 120 دقیقه بازی با ... بازی کرواسی و فرانسه از ...


980
کرواسی با غلبه بر انگلستان حریف فرانسه در فینال جام جهانی شد.


361
کرواسی با ۹۰ دقیقه بازی بیشتر از فرانسه به فینال ... بازی بیشتر از فرانسه به فینال رسید.