964
به گزارش خبرگزاری مهر ، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح ...


960
به گزارش خبرگزاری چاوک، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح ...


625
کتاب «قصۀ قرآن حبشی» بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و اردوان امیری ...


506
به گزارش مجله بارش به نقل ازخبرگزاری مهر، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر ...


419
صاحب‌خبر - کتاب «قصۀ قرآن حبشی» بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و ...


424
خبرگزاری شبستان: کتاب «قصۀ قران حبشی» بر اساس روایت «ابوطاهر طرسوسی» و تصحیح «علیرضا ...


430
روز ۳۱ فروردین هم جشن امضای کتاب اشعار شایان مصلح در ... کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد


206
گروه بین الملل ـ کتاب «تاریخ قرآن» تألیف ... خبرگزاری مهر کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد;


539
کتاب «بوف زرتشت» با موضوع تأملی در زندگی و آثار صادق ... کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد.


457
خبرگزاری فارس: کتاب «درآمدی بر ساختار روایت قصه‌های قرآن با نگاهی به قصه اصحاب کهف ...


882
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد; کشوری با ممنوعیت‌های عجیب و ... کتاب «قصه قرآن حبشی ...


301
اقتصاد ایران: کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر ...


947
کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته دکتر حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر» منتشر شد.


819
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد به گزارش خبرگزاری مهر ...


470
خبرگزاری شبستان:کتاب« قصۀ قران حبشی» بر اساس روایت «ابوطاهر طرسوسی»و تصحیح «علیرضا امامی» و «اردوان امیری نژاد» توسط نشر «چشمه» منتشر شده است.


722
قصۀ قران حبشی در بازار کتاب - شبستان | خبر فارسی. 1 روز پیش ... قصۀ قران حبشی در بازار کتاب. خبرگزاری شبستان:کتاب قصۀ قران حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و اردوان امیری ... 3.


630
[ad_1] کتاب «ساختار نمایشی قصه‌های قرآن» نوشته‌ حسین فرخی توسط انتشارات سوره مهر منتشر ...


877
همچنین خداوند در قرآن خطاب به ... منتشر شد ... منتشر شد 92/04/10 - 15:30 کتاب قصه‏‌ها ...


141
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد; به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ...


773
کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر» منتشر شد. به ...