957
به گزارش خبرگزاری مهر ، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح ...


403
به گزارش خبرگزاری چاوک، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح ...


520
کتاب «قصۀ قرآن حبشی» بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و اردوان امیری ...


133
به گزارش مجله بارش به نقل ازخبرگزاری مهر، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر ...


957
صاحب‌خبر - کتاب «قصۀ قرآن حبشی» بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و ...


570
خبرگزاری شبستان: کتاب «قصۀ قران حبشی» بر اساس روایت «ابوطاهر طرسوسی» و تصحیح «علیرضا ...


898
روز ۳۱ فروردین هم جشن امضای کتاب اشعار شایان مصلح در ... کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد


56
گروه بین الملل ـ کتاب «تاریخ قرآن» تألیف ... خبرگزاری مهر کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد;


889
کتاب «بوف زرتشت» با موضوع تأملی در زندگی و آثار صادق ... کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد.


121
خبرگزاری فارس: کتاب «درآمدی بر ساختار روایت قصه‌های قرآن با نگاهی به قصه اصحاب کهف ...


12
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد; کشوری با ممنوعیت‌های عجیب و ... کتاب «قصه قرآن حبشی ...


455
اقتصاد ایران: کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر ...


712
کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته دکتر حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر» منتشر شد.


457
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد به گزارش خبرگزاری مهر ...


652
خبرگزاری شبستان:کتاب« قصۀ قران حبشی» بر اساس روایت «ابوطاهر طرسوسی»و تصحیح «علیرضا امامی» و «اردوان امیری نژاد» توسط نشر «چشمه» منتشر شده است.


944
قصۀ قران حبشی در بازار کتاب - شبستان | خبر فارسی. 1 روز پیش ... قصۀ قران حبشی در بازار کتاب. خبرگزاری شبستان:کتاب قصۀ قران حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و اردوان امیری ... 3.


853
[ad_1] کتاب «ساختار نمایشی قصه‌های قرآن» نوشته‌ حسین فرخی توسط انتشارات سوره مهر منتشر ...


43
همچنین خداوند در قرآن خطاب به ... منتشر شد ... منتشر شد 92/04/10 - 15:30 کتاب قصه‏‌ها ...


528
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد; به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ...


879
کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر» منتشر شد. به ...