536
به گزارش خبرگزاری مهر ، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح ...


468
به گزارش خبرگزاری چاوک، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح ...


74
کتاب «قصۀ قرآن حبشی» بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و اردوان امیری ...


544
به گزارش مجله بارش به نقل ازخبرگزاری مهر، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر ...


804
صاحب‌خبر - کتاب «قصۀ قرآن حبشی» بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و ...


235
خبرگزاری شبستان: کتاب «قصۀ قران حبشی» بر اساس روایت «ابوطاهر طرسوسی» و تصحیح «علیرضا ...


303
روز ۳۱ فروردین هم جشن امضای کتاب اشعار شایان مصلح در ... کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد


386
گروه بین الملل ـ کتاب «تاریخ قرآن» تألیف ... خبرگزاری مهر کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد;


516
کتاب «بوف زرتشت» با موضوع تأملی در زندگی و آثار صادق ... کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد.


175
خبرگزاری فارس: کتاب «درآمدی بر ساختار روایت قصه‌های قرآن با نگاهی به قصه اصحاب کهف ...


388
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد; کشوری با ممنوعیت‌های عجیب و ... کتاب «قصه قرآن حبشی ...


921
اقتصاد ایران: کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر ...


826
کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته دکتر حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر» منتشر شد.


647
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد به گزارش خبرگزاری مهر ...


487
خبرگزاری شبستان:کتاب« قصۀ قران حبشی» بر اساس روایت «ابوطاهر طرسوسی»و تصحیح «علیرضا امامی» و «اردوان امیری نژاد» توسط نشر «چشمه» منتشر شده است.


883
قصۀ قران حبشی در بازار کتاب - شبستان | خبر فارسی. 1 روز پیش ... قصۀ قران حبشی در بازار کتاب. خبرگزاری شبستان:کتاب قصۀ قران حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و اردوان امیری ... 3.


461
[ad_1] کتاب «ساختار نمایشی قصه‌های قرآن» نوشته‌ حسین فرخی توسط انتشارات سوره مهر منتشر ...


490
همچنین خداوند در قرآن خطاب به ... منتشر شد ... منتشر شد 92/04/10 - 15:30 کتاب قصه‏‌ها ...


62
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد; به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ...


260
کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر» منتشر شد. به ...