272
به گزارش خبرگزاری مهر ، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح ...


105
به گزارش خبرگزاری چاوک، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح ...


154
کتاب «قصۀ قرآن حبشی» بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و اردوان امیری ...


613
به گزارش مجله بارش به نقل ازخبرگزاری مهر، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر ...


924
صاحب‌خبر - کتاب «قصۀ قرآن حبشی» بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و ...


234
خبرگزاری شبستان: کتاب «قصۀ قران حبشی» بر اساس روایت «ابوطاهر طرسوسی» و تصحیح «علیرضا ...


688
روز ۳۱ فروردین هم جشن امضای کتاب اشعار شایان مصلح در ... کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد


652
گروه بین الملل ـ کتاب «تاریخ قرآن» تألیف ... خبرگزاری مهر کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد;


948
کتاب «بوف زرتشت» با موضوع تأملی در زندگی و آثار صادق ... کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد.


780
خبرگزاری فارس: کتاب «درآمدی بر ساختار روایت قصه‌های قرآن با نگاهی به قصه اصحاب کهف ...


360
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد; کشوری با ممنوعیت‌های عجیب و ... کتاب «قصه قرآن حبشی ...


654
اقتصاد ایران: کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر ...


56
کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته دکتر حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر» منتشر شد.


692
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد به گزارش خبرگزاری مهر ...


945
خبرگزاری شبستان:کتاب« قصۀ قران حبشی» بر اساس روایت «ابوطاهر طرسوسی»و تصحیح «علیرضا امامی» و «اردوان امیری نژاد» توسط نشر «چشمه» منتشر شده است.


415
قصۀ قران حبشی در بازار کتاب - شبستان | خبر فارسی. 1 روز پیش ... قصۀ قران حبشی در بازار کتاب. خبرگزاری شبستان:کتاب قصۀ قران حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و اردوان امیری ... 3.


215
[ad_1] کتاب «ساختار نمایشی قصه‌های قرآن» نوشته‌ حسین فرخی توسط انتشارات سوره مهر منتشر ...


904
همچنین خداوند در قرآن خطاب به ... منتشر شد ... منتشر شد 92/04/10 - 15:30 کتاب قصه‏‌ها ...


589
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد; به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ...


566
کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر» منتشر شد. به ...