700
به گزارش خبرگزاری مهر ، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح ...


666
به گزارش خبرگزاری چاوک، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح ...


944
کتاب «قصۀ قرآن حبشی» بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و اردوان امیری ...


927
به گزارش مجله بارش به نقل ازخبرگزاری مهر، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ابوطاهر ...


535
صاحب‌خبر - کتاب «قصۀ قرآن حبشی» بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و ...


820
خبرگزاری شبستان: کتاب «قصۀ قران حبشی» بر اساس روایت «ابوطاهر طرسوسی» و تصحیح «علیرضا ...


91
روز ۳۱ فروردین هم جشن امضای کتاب اشعار شایان مصلح در ... کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد


619
گروه بین الملل ـ کتاب «تاریخ قرآن» تألیف ... خبرگزاری مهر کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد;


724
کتاب «بوف زرتشت» با موضوع تأملی در زندگی و آثار صادق ... کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد.


439
خبرگزاری فارس: کتاب «درآمدی بر ساختار روایت قصه‌های قرآن با نگاهی به قصه اصحاب کهف ...


830
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد; کشوری با ممنوعیت‌های عجیب و ... کتاب «قصه قرآن حبشی ...


782
اقتصاد ایران: کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر ...


800
کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته دکتر حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر» منتشر شد.


641
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد به گزارش خبرگزاری مهر ...


997
خبرگزاری شبستان:کتاب« قصۀ قران حبشی» بر اساس روایت «ابوطاهر طرسوسی»و تصحیح «علیرضا امامی» و «اردوان امیری نژاد» توسط نشر «چشمه» منتشر شده است.


920
قصۀ قران حبشی در بازار کتاب - شبستان | خبر فارسی. 1 روز پیش ... قصۀ قران حبشی در بازار کتاب. خبرگزاری شبستان:کتاب قصۀ قران حبشی بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و اردوان امیری ... 3.


139
[ad_1] کتاب «ساختار نمایشی قصه‌های قرآن» نوشته‌ حسین فرخی توسط انتشارات سوره مهر منتشر ...


55
همچنین خداوند در قرآن خطاب به ... منتشر شد ... منتشر شد 92/04/10 - 15:30 کتاب قصه‏‌ها ...


934
کتاب «قصه قرآن حبشی» منتشر شد; به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب قصۀ قرآن حبشی بر اساس روایت ...


387
کتاب «ساختار نمایشی قصه های قرآن» نوشته حسین فرخی توسط نشر «سوره مهر» منتشر شد. به ...