79
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» روی میز منتقدان ایبنا کتاب ...


328
معرفی و بررسی کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» در سرای اهل ...


836
وسترمارک در این اثر فرهنگ، رفتارها، عقاید، باورها و مناسک دینی مردم مراکش را پس از ورود و گسترش اسلام در سرزمین های افریقای شمالی و گرایش مردم افریقا به ویژه بومی های بربر به اسلام با استناد به سندهای معتبر کتبی و پژوهش های میدانی را بررسی کرده است.


839
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه‌شنبه ...


723
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» ۲۸ ...


464
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» روی میز منتقدان


755
کتاب «بازمانده‌هایی از ... از فرهنگ دوران جاهلی در ... اسلامی سخن گفته می‌شود ...


502
خبرگزاری کتاب ایران/ نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه‌شنبه 28 فروردین‌ماه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.در این نشست علی بلوکباشی، علی بهرامیان، ناصر تکمیل‌همایون و صادق سجادی حضور دارند و درباره این اثر سخنرانی خواهند کرد.


463
خرید کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی نوشته ادوارد وسترمارک از ...


619
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه شنبه (۲۸ فروردین ماه) با ...


802
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در ... می‌شود کتاب ... ( کتاب «بازمانده‌هایی ...


30
معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی ... می شود ...


696
نشست نقد و بررسی کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی


652
در معرفی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلام» درباره شباهت‌های ...


844
نشست نقد و بررسی کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن ... ملکیان نقد می‌شود;


480
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» ۲۸ ...


134
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» ۲۸ ...


711
کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» روی میز منتقدان به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه شنبه ۲۸ فروردین ماه در سرای اهل قلم برگزار می شود.


994
کتاب شأن هستی‌شناختی عشق و آفرینش انسان (در فلسفه و عرفان، از افلاتون تا صدرالمتألّهین)، نوشته‌ی موسی اکرمی به همت نشر فردا منتشر شد.


675
وسترمارک در بخش آخر کتاب به شرح بقایایی از فرهنگ بربر و رومی می‌پردازد که در برخی از آیین‌های اسلامی رسوخ کرده است.