407
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» روی میز منتقدان ایبنا کتاب ...


329
معرفی و بررسی کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» در سرای اهل ...


920
وسترمارک در این اثر فرهنگ، رفتارها، عقاید، باورها و مناسک دینی مردم مراکش را پس از ورود و گسترش اسلام در سرزمین های افریقای شمالی و گرایش مردم افریقا به ویژه بومی های بربر به اسلام با استناد به سندهای معتبر کتبی و پژوهش های میدانی را بررسی کرده است.


665
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه‌شنبه ...


221
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» ۲۸ ...


787
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» روی میز منتقدان


631
کتاب «بازمانده‌هایی از ... از فرهنگ دوران جاهلی در ... اسلامی سخن گفته می‌شود ...


208
خبرگزاری کتاب ایران/ نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه‌شنبه 28 فروردین‌ماه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.در این نشست علی بلوکباشی، علی بهرامیان، ناصر تکمیل‌همایون و صادق سجادی حضور دارند و درباره این اثر سخنرانی خواهند کرد.


388
خرید کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی نوشته ادوارد وسترمارک از ...


761
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه شنبه (۲۸ فروردین ماه) با ...


708
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در ... می‌شود کتاب ... ( کتاب «بازمانده‌هایی ...


265
معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی ... می شود ...


893
نشست نقد و بررسی کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی


923
در معرفی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلام» درباره شباهت‌های ...


894
نشست نقد و بررسی کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن ... ملکیان نقد می‌شود;


494
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» ۲۸ ...


624
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» ۲۸ ...


417
کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» روی میز منتقدان به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه شنبه ۲۸ فروردین ماه در سرای اهل قلم برگزار می شود.


227
کتاب شأن هستی‌شناختی عشق و آفرینش انسان (در فلسفه و عرفان، از افلاتون تا صدرالمتألّهین)، نوشته‌ی موسی اکرمی به همت نشر فردا منتشر شد.


496
وسترمارک در بخش آخر کتاب به شرح بقایایی از فرهنگ بربر و رومی می‌پردازد که در برخی از آیین‌های اسلامی رسوخ کرده است.