828
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» روی میز منتقدان ایبنا کتاب ...


380
معرفی و بررسی کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» در سرای اهل ...


414
وسترمارک در این اثر فرهنگ، رفتارها، عقاید، باورها و مناسک دینی مردم مراکش را پس از ورود و گسترش اسلام در سرزمین های افریقای شمالی و گرایش مردم افریقا به ویژه بومی های بربر به اسلام با استناد به سندهای معتبر کتبی و پژوهش های میدانی را بررسی کرده است.


41
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه‌شنبه ...


140
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» ۲۸ ...


384
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» روی میز منتقدان


93
کتاب «بازمانده‌هایی از ... از فرهنگ دوران جاهلی در ... اسلامی سخن گفته می‌شود ...


408
خبرگزاری کتاب ایران/ نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه‌شنبه 28 فروردین‌ماه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.در این نشست علی بلوکباشی، علی بهرامیان، ناصر تکمیل‌همایون و صادق سجادی حضور دارند و درباره این اثر سخنرانی خواهند کرد.


738
خرید کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی نوشته ادوارد وسترمارک از ...


865
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه شنبه (۲۸ فروردین ماه) با ...


692
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در ... می‌شود کتاب ... ( کتاب «بازمانده‌هایی ...


403
معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی ... می شود ...


155
نشست نقد و بررسی کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی


568
در معرفی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلام» درباره شباهت‌های ...


368
نشست نقد و بررسی کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن ... ملکیان نقد می‌شود;


660
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» ۲۸ ...


904
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» ۲۸ ...


178
کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» روی میز منتقدان به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه شنبه ۲۸ فروردین ماه در سرای اهل قلم برگزار می شود.


613
کتاب شأن هستی‌شناختی عشق و آفرینش انسان (در فلسفه و عرفان، از افلاتون تا صدرالمتألّهین)، نوشته‌ی موسی اکرمی به همت نشر فردا منتشر شد.


750
وسترمارک در بخش آخر کتاب به شرح بقایایی از فرهنگ بربر و رومی می‌پردازد که در برخی از آیین‌های اسلامی رسوخ کرده است.