478
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» روی میز منتقدان ایبنا کتاب ...


439
معرفی و بررسی کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» در سرای اهل ...


977
وسترمارک در این اثر فرهنگ، رفتارها، عقاید، باورها و مناسک دینی مردم مراکش را پس از ورود و گسترش اسلام در سرزمین های افریقای شمالی و گرایش مردم افریقا به ویژه بومی های بربر به اسلام با استناد به سندهای معتبر کتبی و پژوهش های میدانی را بررسی کرده است.


419
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه‌شنبه ...


426
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» ۲۸ ...


795
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» روی میز منتقدان


488
کتاب «بازمانده‌هایی از ... از فرهنگ دوران جاهلی در ... اسلامی سخن گفته می‌شود ...


531
خبرگزاری کتاب ایران/ نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه‌شنبه 28 فروردین‌ماه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.در این نشست علی بلوکباشی، علی بهرامیان، ناصر تکمیل‌همایون و صادق سجادی حضور دارند و درباره این اثر سخنرانی خواهند کرد.


874
خرید کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی نوشته ادوارد وسترمارک از ...


385
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه شنبه (۲۸ فروردین ماه) با ...


50
کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در ... می‌شود کتاب ... ( کتاب «بازمانده‌هایی ...


412
معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی ... می شود ...


768
نشست نقد و بررسی کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی


500
در معرفی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلام» درباره شباهت‌های ...


911
نشست نقد و بررسی کتاب بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن ... ملکیان نقد می‌شود;


907
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» ۲۸ ...


914
نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» ۲۸ ...


560
کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» روی میز منتقدان به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست معرفی و بررسی کتاب «بازمانده هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی» سه شنبه ۲۸ فروردین ماه در سرای اهل قلم برگزار می شود.


168
کتاب شأن هستی‌شناختی عشق و آفرینش انسان (در فلسفه و عرفان، از افلاتون تا صدرالمتألّهین)، نوشته‌ی موسی اکرمی به همت نشر فردا منتشر شد.


548
وسترمارک در بخش آخر کتاب به شرح بقایایی از فرهنگ بربر و رومی می‌پردازد که در برخی از آیین‌های اسلامی رسوخ کرده است.