101
پرشین خودرو: پیشنهاد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بع مسئولان راهنکایی و ...


476
کاهش سرعت مجاز کامیون‌ها در بزرگراه‌های پایتخت پرشین خودرو: پیشنهاد معاون حمل و نقل ...


715
... کاهش سرعت کامیون‌ها در ... خصوص در بزرگراه های ... های مجاز ...


63
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از کاهش 20 کیلومتر برساعت، سرعت کامیون‌ها در ...


20
پیشنها د دوم اینکه در اتوبانهای درون و برون شهری تابلوها به نحوی تنظیم شوندکه حد اقل و حد اکثر سرعت در آن دیده شود تا رانندگان موظف باشند تا اتوبانها را همانند حیابان معمولی تلقی نگرده و سرعت مجاز ( حد اقلی را ) رعایت نمایند.


691
پورسیدآقایی از کاهش 20 کیلومتری سرعت مجاز کامیون‌ها در ... بزرگراه‌ها ... های دیگر کاهش ...


403
پلیس با کاهش سرعت کامیون ها در بزرگراه های تهران موافقت کرد به گزارش ایرنا، محسن ...


860
محسن پورسیدآقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سرانجام پیشنهاد کاهش سرعت کامیون‌ها ...


771
یک تیکه-جدیدترین های جهان - معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از کاهش 20 کیلومتر برساعت، سرعت کامیون‌ها در معابر بزرگراهی در صورت …


544
... برای کاهش سرعت کامیون‌ها در ... کاهش سرعت مجاز کامیون‌ها در بزرگراه‌های پایتخت ...


551
... کامیون ها در بزرگراه های پایتخت با ... حد مجاز رسید ایران ... کاهش سرعت کامیون ها در ...


712
سرعت مجاز در بزرگراه های تهران تغییر کرد و در برخی از بزرگراه ها حداکثر سرعت مجاز 5 تا 10کیلومتر کاهش پیدا کرد.


92
محسن پورسیدآقایی گفت: سرعت کامیون‌‌ها 20 کیلومتر در بزرگراه‌ها کاهش می‌یابد و پلیس ...


505
کاهش سرعت مجاز کامیون ها در بزرگراه های پایتخت کاهش سرعت مجاز کامیون ها در بزرگراه ...


494
مطالب مرتبط: بررسی کاهش سرعت کامیون ها در بزرگراه ها/نصب دوربین برای ثبت تخلف کامیون ...


552
سرعت کامیون‌ها در ... کیلومتر در بزرگراه‌ها کاهش یابد ... مجاز و لیزینگ های ...


66
بررسی کاهش سرعت کامیون‌ها در ... ها در بزرگراه‌های پایتخت با ... صبح مجاز ...


706
19 hours ago · معاون حمل و نقل شهردار تهران پیشنهاد داد سرعت کامیون ها در بزرگراه ها کاهش پیدا کند.


17
وی درباره چرایی ارائه این پیشنهاد نیز گفت: متاسفانه بسیاری از بزرگراه‌های امروز ایران راه‌هایی بوده اند که توسعه یافته و به مرحله امروز رسیده اند و از این رو در بسیاری از آنها عملا مختصات ایمنی لازم برای سرعت‌های بالا وجود ندارد.


732
حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه‌های پایتخت اصلاح شد. حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه ... ها ...