66
پکن در پاسخ به افزایش تعرفه از سوی آمریکا بر کالاهای چینی، تعرفه ۱۰۶ قلم کالای آمریکایی را ۲۵ درصد افزایش داد که ارزش آن به ۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود.


337
چین در اقدامی تلافی جویانه روز شنبه ۱۶ ژوئن/ ۲۶ خرداد اعلام کرد که بر ۵۰ میلیارد دلار کالاهای وارداتی آمریکا ۲۵ درصد تعرفه گمرکی اضافی وضع می‌کند.


886
بر این اساس روز دوشنبه دونالد ترامپ در واکنش به این اقدام تلافی‌جویانه چین،‌ در بیانیه‌ای به دولت خود دستور داد تا پیش‌نویسی برای افزایش تعرفه ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر از واردات کالاهای تولید چینی تهیه کنند.


235
... چین در اقدامی تلافی جویانه، ۲۵ درصد تعرفه بر ... به ارزش ۵۰ میلیارد دلار تعرفه ...


817
چین نیز در اقدامی تلافی جویانه ... ۵۰: چین تعرفه ... وضع تعرفه بر 200 میلیارد دلار ...


576
... تا در اقدامی تلافی‌جویانه ... تلافی‌جویانه چین،‌ در ... بر ۵۰ میلیارد دلار ...