58
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: در حالی‌که هنوز ۷۰ کشور در جهان به اهدای خون جایگزین و ...


262
صفحه اصلی پزشکی چالش برخی کشورها برای تامین خون کافی/ایران، سرآمد اهدای خون در منطقه


213
چالش برخی کشورها برای تامین خون کافی/ایران، سرآمد اهدای خون در منطقه; دانلود آهنگ ...


787
اقتصاد ایران: سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: در حالی که هنوز ۷۰ کشور در جهان به اهدای خون جایگزین و پولی وابسته هستند، ایران از سال ۲۰۰۷ به اهدای خون صد درصد داوطلبانه دست یافته است و اولین کشور در منطقه بود که چنین دستاوردی داشت.


602
در بسیاری از کشورها مراکز انتقال خون با چالش تامین خون کافی و در دسترس همچنین تضمین سلامت و کیفیت آن مواجه‌ هستند.


691
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اصناف | اقتصاد


314
چالش برخی کشورها برای تامین خون کافی-ایران، سرآمد اهدای خون در منطقه


398
اقتصاد ایران: سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: در حالی که هنوز ۷۰ کشور در جهان به اهدای ...


223
در بسیاری از کشورها مراکز انتقال خون با چالش تامین خون کافی و در دسترس همچنین تضمین سلامت و کیفیت آن مواجه‌ هستند.


356
در عین حال باید توجه کرد که انتقال خون نقشی حیاتی و کلیدی را در مراقبت های مادر و کودک و در طول پاسخ های اضطراری به فجایع طبیعی و بحران های انسان ساز ایفا می کند.