670
با آغاز نیمه دوم بازیکنان جهادنصر سیرجان تا حدود زیادی برتر میدان بودند و نتیجه اش 2 ...


958
ستاره ایرانی روبین کازان برابر اورال هم به درخشش‌های این فصل خود ادامه داد و گل فوق ...