904
پورموسوی: هر دو تیم فوتبال خوبی از خوزستان نمایش دادند/ بازی ما با نفت مسجدسلیمان فقط ...


68
... هر دو تیم فوتبال خوبی از خوزستان نمایش دادند/ بازی ما با نفت مسجدسلیمان فقط یک گل کم ...


809
پورموسوی: هر دو تیم فوتبال خوبی از خوزستان نمایش دادند/ بازی ما با نفت مسجدسلیمان فقط ...


126
پورموسوی: هر دو تیم فوتبال خوبی از خوزستان نمایش دادند/ بازی ما با نفت مسجدسلیمان فقط ...


39
پورموسوی: هر دو تیم فوتبال خوبی از خوزستان نمایش دادند/ بازی ما با نفت مسجدسلیمان فقط ...


131
سرمربی تیم فولاد خوزستان در نشست خبری پس از بازی با نفت مسجد سلیمان اظهار داشت: تیم فولاد هفته به هفته بهتر می‌شود.


594
سیداکبر پورموسوی در نشست خبری بعد از بازی با نفت مسجدسلیمان، اظهار کرد: هر چند این دیدار گلی در بر نداشت ولی هر دو تیم فوتبال خوب خوزستانی را به نمایش گذاشتد.


534
... هر دو تیم فوتبال خوبی از خوزستان نمایش دادند/ بازی ما با نفت مسجدسلیمان فقط یک گل کم ...


412
پورموسوی سرمربی تیم فولاد خوزستان است پورموسوی از ... ما یک تیم ... از بازی با نفت ...


442
طرفداری- سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از ... با نمایش خوبی که در بازی ... داشت: قبل از هر ...


280
... یک فوتبال جانانه نمایش دادند ... که ما یک تیم هستیم ... از بازی با نفت استارت ...