651
تانک ذوالفقار یک تانک کاملا ایرانی است که به نظر می‌رسد با کنار هم قرار دادن اجزای ...