314
داوری در جشنواره‌ها. کیارستمی در بسیاری از جشنواره‌های فیلم به عنوان داور حضور ...


142
روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در ...