27
پروژه مرکز تحقیقات بین‌المللی مناطق خشک در زمین‌های کشاورزی ۱۰ استان اجراء می‌شود


253
پروژه مرکز تحقیقات بین المللی مناطق خشک در زمین های کشاورزی ۱۰ استان اجراء می شود


542
قائم مقام معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی از اجرای پروژه «ایکاردا» (مرکز تحقیقات بین ...


613
... (مرکز تحقیقات بین المللی ... مناطق خشک در زمین‌های کشاورزی ۱۰ استان اجراء می‌شود ...


933
... بین المللی مناطق خشک) در ... زمین های کشاورزی 10 استان ... استان اجراء می شود پروژه ...


667
بزرگترین پایگاه خبری حوزه بورس و بازار سرمایه ایران


949
... (مرکز تحقیقات بین‌المللی ... مناطق خشک در زمین‌های کشاورزی ۱۰ استان اجراء می‌شود.


777
پروژه مرکز تحقیقات بین المللی مناطق خشک در زمین های کشاورزی 10 استان اجراء می شود.


922
اعضای هیئت علمی این مرکز تاکنون ۲۱۶ طرح تحقیقاتی را به انجام رسانیده‌اند که نتایج کار خود را در ۱۲۸ مقاله، در مجله‌های علمی – پژوهشی داخلی و ۸۸ سمینار ملی و …


642
مختصات ایکاردا [icarda]: مرکز تحقیقات بین‌المللی در مناطق خشک گفته می‌شود. مقر این سازمان در کشور سوریه شهر حلب می‌باشد.زیاده پروگرامهای این سازمان در کشورهای عربی، ایران وافغانستان مورد تطبیق قرار گرفته‌است.


901
دزفول - ایرنا - مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (سیمیت) روز پنجشنبه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد در شهرستان دزفول افتتاح شد.


84
مرکز تحقیقات بین المللی ... زمین چمن; سالن های ... بارگذاری دوباره این صفحه می‌شود. ) ...


678
پروژه مرکز تحقیقات بین‌المللی مناطق خشک در زمین‌های کشاورزی ۱۰ استان اجراء می‌شود.


972
... می شود. وی با بیان ... این مرکز تحقیقات بین المللی را ... در کشاورزی حفاظتی زمین شخم ...


426
کشاورزی که با دانش زمین کاشت / ز هر بذری هزاران دانه برداشت - به پايگاه اينترنتي مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان خوش آمديد.


822
... مرکز تحقیقات بین‌المللی ... اجراء پروژه‌های ... مي‌شود آن را در حد ...


890
عمده زمین‌های کشاورزی در ... شود اما در همین استان خشک ... می‌رسد، یا به کلی از بین ...


597
... زمین های شور و مناطق خشک ... می شود، این تحقیقات ... در سال 1345 در مرکز تحقیقات ...


287
... مرکز تحقیقات سلول های ... حتی در خشک‌ترین اقلیم‌ها می ... بین خیابان ۱۰ و ...


478
زمین چمن; سالن های ... رزین جدید مقاومت تر و خشک در ... مرکز بین المللی تحقیقات آب و ...