882
ابلاغ وزارت آموزش و پرورش به مدارس: امکان تماشای بازی پرسپولیس در فینال آسیا برای ...