302
سه ادعای جدید علیه کریس رونالدو. وکلا مشغول بررسی سه ادعای دیگر علیه کریستیانو ...