136
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، فردا در صدر هیاتی با سفر به مسکو با رئیس جمهور ...


936
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، فردا در صدر هیاتی با سفر به مسکو با رئیس جمهور ...


77
شما اینجا هستید . آخرین اخبار » ولایتی فردا با دو پیام رهبری و رئیس جمهور به دیدار ...


134
ولایتی فردا با دو پیام رهبری و رئیس جمهور به دیدار پوتین می‌رود


275
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، فردا در صدر هیاتی به مسکو سفر ...


240
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، فردا در صدر هیاتی با سفر به مسکو با رئیس جمهور ...


684
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، امروز در صدر هیاتی با سفر به مسکو با رئیس جمهور ...


846
ولایتی با دو پیام رهبری و رئیس جمهور به دیدار پوتین می رود ولایتی با دو پیام رهبری و ...


860
... سفر به مسکو با رئیس جمهور ... به دیدار پوتین می‌رود . ... ولایتی پیام رهبری و رئیس ...


698
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، فردا در صدر هیاتی با سفر به مسکو با رئیس جمهور ...


218
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، فردا در صدر هیاتی با سفر به مسکو با رئیس جمهور ...


722
فردا ولایتی با دو پیام رهبری و رئیس جمهور به دیدار پوتین می‌رود مشاور امور ...


90
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، فردا در صدر هیاتی با سفر به مسکو با رئیس جمهور ...


216
... سفر به مسکو با رئیس جمهور ... فردا با دو پیام رهبری و رئیس جمهور به دیدار پوتین می‌رود.


8
فرستاده ویژه رئیس‌جمهور ایران فردا به مسکو می‌رود تا پیام امام خامنه‌ای و رئیس ...


282
ولایتی با دو پیام رهبری و رئیس جمهور به دیدار پوتین می ... جمهور به دیدار پوتین می رود


748
و رئیس جمهور به پوتین فردا ... رهبری و رئیس جمهور را به ... به مسکو می‌رود تا پیام ...


540
ولایتی؛ حامل پیام رهبری و رییس جمهور ... به مسکو با رئیس جمهور ... دیدار پوتین و ...


575
05.07.2018 · ولایتی برای ارائه پیام رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور به پوتین فردا ... episode با کیفیت 320 ...


14
... به دیدار پوتین می رود. ... ویژه رئیس جمهور فردا ... ولایتی با دو پیام رهبری و ...