482
استالین سپس در قسمت های آخر شعر به صورت یک خواننده در می آید و "از سرنوشت تلخ دهقانان اشک از چشمانش سرازیرمی شود". او با آینده نگری می گوید: "در قلب هر گرجی بنای یادبودی از آن خود خواهد ساخت".


847
استالین سپس در قسمت های آخر شعر به صورت یک خواننده در می آید و "از سرنوشت تلخ دهقانان اشک از چشمانش سرازیرمی شود". او با آینده نگری می گوید: "در قلب هر گرجی بنای یادبودی از آن خود خواهد ساخت".


576
استالین سپس در قسمت های آخر شعر به صورت یک خواننده در می آید و “از سرنوشت تلخ دهقانان اشک از چشمانش سرازیرمی شود”. او با آینده نگری می گوید: “در قلب هر گرجی بنای یادبودی از آن خود خواهد ساخت”.


568
وقتی حاکمان شعر می‌گویند : از استالین و موسولینی تا مائو. 08 آذر ( 07:22 ) شعر، هنری ناب توام با ظرافت و احساس است، از این روی قابل تصور نیست که هنر محبوب ستمگران و ابزاری برای تجلیل خشونت باشد.


397
استالین سپس در قسمت های آخر شعر به صورت یک خواننده در می آید و "از سرنوشت تلخ دهقانان اشک از چشمانش سرازیرمی شود". او با آینده نگری می گوید: "در قلب هر گرجی بنای یادبودی از آن خود خواهد ساخت".


6
جمع آورنده و طبقه<u+200c>بندی کننده لینکهای جالب در اینترنت.


445
بسیاری از حکومت رانان و فرمانروایان ایران و جهان علاوه بر علاقه و تمایل به اقتدار طلبی و سیاست پردازی، به کار ادبیات و هنر شعر و شاعری (سخن سرایی) نیز آشنا بودند و در لحظات پر اشتغال زندگی، گاهگاهی به سرودن ابیاتی چند می پرداختند.


475
شعر زیر از اوست: گویند ... وقتی حاکمان شعر می‌گویند (از استالین و موسولینی تا مائو و ...


825
که دشمنان می گویند! ... درس آموزی از آن کرد. استالین و ... هـیتلر و موسولینی در ...


848
در تاریخ معاصر جهان از موسولینی تا ... از مرگ استالین سوژه و ... و می‌گویند که ...


211
وقتی حاکمان شعر می‌گویند: از استالین و موسولینی تا مائو ... سخن گفته و وقتی مورد ...


277
قتل عام انقلابی گنجشک‌ها به دستور مائو! ۶۰ سال پیش در ژانویه ١٩۵٨، دولت چین علیه گنجشک‌ها اعلام جنگ کرد! مائو در نطقی آتشین گنجشک‌ها را بزرگترین دشمن چین اعلام کرد.


845
روس‌ها پوتین را قهرمانی هم‌ردیف با استالین و لنین می ... وقتی روس‌ها از ... می‌گویند ...


970
اصلاً چرا دیکتاتورها شعر می‌گویند؟ شعر و هنر از ... موسولینی، استالین ... مائو، نیازوف ...


234
یک سال بعد او یک مجموعه شعر در مدح استالین می ... می‌گویند ... مدام به بیرون می‌نگرد و از ...


542
03.10.2017 · اما او بعدها مورد غضب مائو قرار گرفت و در ... طلبی می دن از ... از استالین تا ...


599
استالین در این دوره شعر ... و می‌گویند این تا ... عمل از سوی استالین و ...


530
گزارش؛ وقتی سومالی و فلسطین از ... روانشناسان می گویند: عصبانیت و ... می دهند تا شیر ...


459
... اصفهان درگیرند و راست می گویند کابینه دولت ... و شعر فارسی. ایران ... از مغز انیشتین تا ...


766
– لنین و یارانش و سپس مائو و تعداد دیگر از ... و می گیرند تا ... از ظلم و ستم حاکمان ...