651
استالین سپس در قسمت های آخر شعر به صورت یک خواننده در می آید و "از سرنوشت تلخ دهقانان اشک از چشمانش سرازیرمی شود". او با آینده نگری می گوید: "در قلب هر گرجی بنای یادبودی از آن خود خواهد ساخت".


172
استالین سپس در قسمت های آخر شعر به صورت یک خواننده در می آید و "از سرنوشت تلخ دهقانان اشک از چشمانش سرازیرمی شود". او با آینده نگری می گوید: "در قلب هر گرجی بنای یادبودی از آن خود خواهد ساخت".


77
استالین سپس در قسمت های آخر شعر به صورت یک خواننده در می آید و “از سرنوشت تلخ دهقانان اشک از چشمانش سرازیرمی شود”. او با آینده نگری می گوید: “در قلب هر گرجی بنای یادبودی از آن خود خواهد ساخت”.


514
وقتی حاکمان شعر می‌گویند : از استالین و موسولینی تا مائو. 08 آذر ( 07:22 ) شعر، هنری ناب توام با ظرافت و احساس است، از این روی قابل تصور نیست که هنر محبوب ستمگران و ابزاری برای تجلیل خشونت باشد.


543
استالین سپس در قسمت های آخر شعر به صورت یک خواننده در می آید و "از سرنوشت تلخ دهقانان اشک از چشمانش سرازیرمی شود". او با آینده نگری می گوید: "در قلب هر گرجی بنای یادبودی از آن خود خواهد ساخت".


576
جمع آورنده و طبقه<u+200c>بندی کننده لینکهای جالب در اینترنت.


433
بسیاری از حکومت رانان و فرمانروایان ایران و جهان علاوه بر علاقه و تمایل به اقتدار طلبی و سیاست پردازی، به کار ادبیات و هنر شعر و شاعری (سخن سرایی) نیز آشنا بودند و در لحظات پر اشتغال زندگی، گاهگاهی به سرودن ابیاتی چند می پرداختند.


351
شعر زیر از اوست: گویند ... وقتی حاکمان شعر می‌گویند (از استالین و موسولینی تا مائو و ...


811
که دشمنان می گویند! ... درس آموزی از آن کرد. استالین و ... هـیتلر و موسولینی در ...


337
در تاریخ معاصر جهان از موسولینی تا ... از مرگ استالین سوژه و ... و می‌گویند که ...


712
وقتی حاکمان شعر می‌گویند: از استالین و موسولینی تا مائو ... سخن گفته و وقتی مورد ...


523
قتل عام انقلابی گنجشک‌ها به دستور مائو! ۶۰ سال پیش در ژانویه ١٩۵٨، دولت چین علیه گنجشک‌ها اعلام جنگ کرد! مائو در نطقی آتشین گنجشک‌ها را بزرگترین دشمن چین اعلام کرد.


805
روس‌ها پوتین را قهرمانی هم‌ردیف با استالین و لنین می ... وقتی روس‌ها از ... می‌گویند ...


821
اصلاً چرا دیکتاتورها شعر می‌گویند؟ شعر و هنر از ... موسولینی، استالین ... مائو، نیازوف ...


917
یک سال بعد او یک مجموعه شعر در مدح استالین می ... می‌گویند ... مدام به بیرون می‌نگرد و از ...


501
03.10.2017 · اما او بعدها مورد غضب مائو قرار گرفت و در ... طلبی می دن از ... از استالین تا ...


993
استالین در این دوره شعر ... و می‌گویند این تا ... عمل از سوی استالین و ...


967
گزارش؛ وقتی سومالی و فلسطین از ... روانشناسان می گویند: عصبانیت و ... می دهند تا شیر ...


33
... اصفهان درگیرند و راست می گویند کابینه دولت ... و شعر فارسی. ایران ... از مغز انیشتین تا ...


226
– لنین و یارانش و سپس مائو و تعداد دیگر از ... و می گیرند تا ... از ظلم و ستم حاکمان ...