161
به گزارش خبرگزاری چاوک، پیش از ظهر امروز طی مراسمی با حضور امیرسرتیپ امیر حاتمی وزیر ...


923
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف ...


556
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


95
وزارت دفاع و سازمان اوقاف تفاهم نامه همکاری امضاء کردند


325
پایگاه خبری تحلیلی ... تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ...


92
وزارت دفاع و سازمان ... وزارت دفاع و سازمان اوقاف در ... متبرکه، تفاهم نامه همکاری بین ...


393
وزارت دفاع و سازمان ... تفاهم نامه همکاری ... دفاع و سازمان اوقاف در ...


421
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


481
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


224
تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


56
حوزه/ تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ...


255
ایرنا- تهران- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


933
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان ... و سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


725
تفاهم نامه همکاری ... وزارت دفاع و سازمان ... سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


709
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


491
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان ... و سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


982
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


493
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


805
تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


920
تفاهم نامه همکاری وزارت ... امضاء شد. این تفاهم نامه ... دفاع و سازمان اوقاف ...