868
به گزارش خبرگزاری چاوک، پیش از ظهر امروز طی مراسمی با حضور امیرسرتیپ امیر حاتمی وزیر ...


329
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف ...


504
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


790
وزارت دفاع و سازمان اوقاف تفاهم نامه همکاری امضاء کردند


271
پایگاه خبری تحلیلی ... تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ...


578
وزارت دفاع و سازمان ... وزارت دفاع و سازمان اوقاف در ... متبرکه، تفاهم نامه همکاری بین ...


805
وزارت دفاع و سازمان ... تفاهم نامه همکاری ... دفاع و سازمان اوقاف در ...


980
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


427
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


484
تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


901
حوزه/ تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ...


199
ایرنا- تهران- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


615
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان ... و سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


287
تفاهم نامه همکاری ... وزارت دفاع و سازمان ... سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


530
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


405
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان ... و سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


404
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


103
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


936
تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


211
تفاهم نامه همکاری وزارت ... امضاء شد. این تفاهم نامه ... دفاع و سازمان اوقاف ...