760
به گزارش خبرگزاری چاوک، پیش از ظهر امروز طی مراسمی با حضور امیرسرتیپ امیر حاتمی وزیر ...


859
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف ...


656
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


305
وزارت دفاع و سازمان اوقاف تفاهم نامه همکاری امضاء کردند


848
پایگاه خبری تحلیلی ... تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ...


953
وزارت دفاع و سازمان ... وزارت دفاع و سازمان اوقاف در ... متبرکه، تفاهم نامه همکاری بین ...


58
وزارت دفاع و سازمان ... تفاهم نامه همکاری ... دفاع و سازمان اوقاف در ...


637
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


194
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


329
تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


637
حوزه/ تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ...


357
ایرنا- تهران- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


381
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان ... و سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


219
تفاهم نامه همکاری ... وزارت دفاع و سازمان ... سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


127
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


516
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان ... و سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


586
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


808
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


828
تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


110
تفاهم نامه همکاری وزارت ... امضاء شد. این تفاهم نامه ... دفاع و سازمان اوقاف ...