930
به گزارش خبرگزاری چاوک، پیش از ظهر امروز طی مراسمی با حضور امیرسرتیپ امیر حاتمی وزیر ...


148
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف ...


299
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


800
وزارت دفاع و سازمان اوقاف تفاهم نامه همکاری امضاء کردند


486
پایگاه خبری تحلیلی ... تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ...


465
وزارت دفاع و سازمان ... وزارت دفاع و سازمان اوقاف در ... متبرکه، تفاهم نامه همکاری بین ...


413
وزارت دفاع و سازمان ... تفاهم نامه همکاری ... دفاع و سازمان اوقاف در ...


481
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


574
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


264
تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


51
حوزه/ تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ...


359
ایرنا- تهران- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


114
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان ... و سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


694
تفاهم نامه همکاری ... وزارت دفاع و سازمان ... سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


594
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


467
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان ... و سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


371
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


879
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


590
تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


597
تفاهم نامه همکاری وزارت ... امضاء شد. این تفاهم نامه ... دفاع و سازمان اوقاف ...