944
به گزارش خبرگزاری چاوک، پیش از ظهر امروز طی مراسمی با حضور امیرسرتیپ امیر حاتمی وزیر ...


594
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف ...


277
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


606
وزارت دفاع و سازمان اوقاف تفاهم نامه همکاری امضاء کردند


722
پایگاه خبری تحلیلی ... تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ...


860
وزارت دفاع و سازمان ... وزارت دفاع و سازمان اوقاف در ... متبرکه، تفاهم نامه همکاری بین ...


90
وزارت دفاع و سازمان ... تفاهم نامه همکاری ... دفاع و سازمان اوقاف در ...


273
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


155
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اوقاف و ...


531
تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


888
حوزه/ تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ...


886
ایرنا- تهران- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


759
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان ... و سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


338
تفاهم نامه همکاری ... وزارت دفاع و سازمان ... سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


488
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


908
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان ... و سازمان اوقاف و امورخیریه امضاء ...


139
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


53
تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت توسعه و ترویج ...


277
تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت ...


655
تفاهم نامه همکاری وزارت ... امضاء شد. این تفاهم نامه ... دفاع و سازمان اوقاف ...