378
... نطق یک نماینده/ رای منفی خانه ملت به ادامه کار وزیر کار/ اعلام وصول سوال از وزیر ...


80
... های تند نمایندگان به نطق یک نماینده/ رای منفی خانه ملت به ادامه کار وزیر کار/ اعلام ...


266
واکنش‌های تند نمایندگان به نطق یک نماینده/ رای منفی خانه ملت به ادامه کار وزیر کار ...


46
... به نطق یک نماینده/ رای منفی خانه ملت به ادامه کار وزیر کار/ اعلام وصول سوال از وزیر ...


490
... نطق یک نماینده/ رای منفی خانه ملت به ادامه کار وزیر کار/ اعلام وصول سوال از وزیر ...


88
... به نطق یک نماینده/ رای منفی خانه ملت به ادامه کار وزیر کار/ اعلام وصول سوال از وزیر ...


288
11 hours ago · ... به ۲ وزیر تا رای به ادامه ... یک نماینده از طرح سوال ... تا اعلام وصول سؤال از ...


676
تنش در مجلس ایران در پی نطق یک نماینده ... از نمایندگان ... به نفتکش های ...


274
نمایندگان مجلس با ۱۵۲ رای موافق، ۹۲ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ رای نماینده حاضر به ادامه فعالیت عباس آخوندی در سمت وزیر راه و شهرسازی رای مثبت دادند.