868
واژگونی اتوبوس در سبزوار/۶ نفر در دم جان باختند /۱۷مسافر راهی بیمارستان شدند.


506
واژگونی اتوبوس در سبزوار/6 ... داورزن ۶ نفر در دم جان باختند. ... راهی بیمارستان شدند:


33
واژگونی اتوبوس در سبزوار/۶ نفر در دم جان باختند ... ۱۷مسافر راهی بیمارستان ...


344
واژگونی اتوبوس در سبزوار/۶ نفر در دم جان باختند /۱۷مسافر راهی بیمارستان ... ۶ نفر در دم ...


177
... در دم جان باختند; واژگونی ... اتوبوس در سبزوار ۶ ... در سبزوار/۱۷مسافر راهی ...


781
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از واژگونی یک دستگاه اتوبوس ویژه زائران عراقی در میبد ...


767
... شدند; واژگونی اتوبوس در ... ۷نفر در دم جان باختند. ... در سبزوار/۱۷مسافر راهی ...


490
... واژگونی-اتوبوس-در-سبزوار-۶ ... 7 نفر در دم جان باختند: ... راهی بیمارستان شدند:


390
... 7 نفر در دم جان باختند ... بیمارستان منتقل شدند و ۶ ... واژگونی اتوبوس در سبزوار ...


641
واژگونی اتوبوس در سبزوار ... نفر در دم جان باختند و 24 مصدوم دیگر نیز به بیمارستان منتقل ...


451
واژگونی اتوبوس در سبزوار ... ۶ نفر در دم جان باختند /۱۷مسافر راهی بیمارستان شدند ...


388
معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر از واژگونی اتوبوس مسافربری در سبزوار خبر ...


317
2 days ago · علت واژگونی اتوبوس سبزوار ... 7 نفر در دم جان باختند. ... 17 نفر راهی بیمارستان شدند.


48
... در دم جان باختند; واژگونی اتوبوس در سبزوار/۱۷مسافر راهی ... اتوبوس در سبزوار ۶ ...