486
واژگونی اتوبوس در سبزوار/۶ نفر در دم جان باختند /۱۷مسافر راهی بیمارستان شدند.


582
واژگونی اتوبوس در سبزوار/6 ... داورزن ۶ نفر در دم جان باختند. ... راهی بیمارستان شدند:


704
واژگونی اتوبوس در سبزوار/۶ نفر در دم جان باختند ... ۱۷مسافر راهی بیمارستان ...


175
واژگونی اتوبوس در سبزوار/۶ نفر در دم جان باختند /۱۷مسافر راهی بیمارستان ... ۶ نفر در دم ...


69
... در دم جان باختند; واژگونی ... اتوبوس در سبزوار ۶ ... در سبزوار/۱۷مسافر راهی ...


373
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از واژگونی یک دستگاه اتوبوس ویژه زائران عراقی در میبد ...


446
... شدند; واژگونی اتوبوس در ... ۷نفر در دم جان باختند. ... در سبزوار/۱۷مسافر راهی ...


764
... واژگونی-اتوبوس-در-سبزوار-۶ ... 7 نفر در دم جان باختند: ... راهی بیمارستان شدند:


969
... 7 نفر در دم جان باختند ... بیمارستان منتقل شدند و ۶ ... واژگونی اتوبوس در سبزوار ...


545
واژگونی اتوبوس در سبزوار ... نفر در دم جان باختند و 24 مصدوم دیگر نیز به بیمارستان منتقل ...


275
واژگونی اتوبوس در سبزوار ... ۶ نفر در دم جان باختند /۱۷مسافر راهی بیمارستان شدند ...


195
معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر از واژگونی اتوبوس مسافربری در سبزوار خبر ...


112
2 days ago · علت واژگونی اتوبوس سبزوار ... 7 نفر در دم جان باختند. ... 17 نفر راهی بیمارستان شدند.


265
... در دم جان باختند; واژگونی اتوبوس در سبزوار/۱۷مسافر راهی ... اتوبوس در سبزوار ۶ ...