945
روزنامه 'هندوستان بیرنس لاین' هند با اشاره به فشارهای آمریکا بر این کشور برای همسو شدن ...


18
اخبار رویدادهای بین المللی و سیاست خارجی را در این بخش مشاهده نمایید.


784
دهلی نو - ایرنا - روزنامه 'هندوستان بیرنس لاین' هند با اشاره به فشارهای آمریکا بر این ...


49
هند برای خرید نفت ایران تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد


717
... خرید نفت از ایران را کاهش ... هند تسلیم امریکا برای تحریم نفت ایران نخواهد شد ...


884
کاهش خرید نفت ایران ازسوی هند، یعنی این‌که مردم عادی این کشور، پول کمتری در جیب خود خواهند داشت؛ زیرا همزمان، بهای نفت نیز بالا خواهد رفت.


140
... کرد که تسلیم فشارهای ... خرید نفت هند از ایران در ... باشد منتشر نخواهد شد.


695
... اگر خرید نفت از ایران ... "هند" برای خرید نفت ایران تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد. ...


371
هند برای خرید نفت ایران تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد 1 روز پیش ; انتظار کره شمالی از ...