230
در یکسال منتهی به شهریور 97 بازار ارز با رشد 225 درصدی دلار و 213 درصدی یورو مواجه شد


405
چهارشنبه ، 23 آبان 1397 ، 02:15 ارایه بسته حمایتی نقدی و غیرنقدی دولت از روز گذشته آغاز شده ...