444
واکنش وزارت خارجه عربستان به خبر اخراج سفیر ترکیه از این کشور. یک منبع مسئول وزارت ...