203
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


470
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس: نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد


947
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


837
نگرانی برای افزایش قیمت دارو وجود ندارد نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای ...


223
نگرانی برای افزایش قیمت دارو ... نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد.


137
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


241
• چند نفر از نمایندگان با «افزایش حقوق کارمندان» موافقت کردند؟ + تفکیک… • ویتامین ...


61
جی خبر یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ...


56
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


227
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


271
نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد: ... دارو و افزایش قیمت آن وجود ...


93
... ارز و افزایش آن ... حوزه دارو وجود ندارد. قیمت ... نگرانی برای تامین ...


927
در حوزه تجهیزات پزشکی هم شرایط مشابهی حاکم است و قیمت‌گذاری طبق تفویضی که از قبل از سوی دولت به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام شده، انجام خواهد شد و در حوزه اختیارات کمیسیون مربوطه در سازمان غذا و دارو است.


335
نگرانی برای تامین ... شاهد افزایش 9 درصدی قیمت ... جای نگرانی وجود ندارد: صدا و ...


64
... قرار گرفته و افزایش قیمت به ... نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد;


415
... نگرانی از بابت تامین خوار و بار برای ... وجود ندارد/عدم افزایش ... قیمت آن به ۸۵ هزار ...


681
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس: نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد


914
نگرانی برای تامین اقلام مورد نیاز رمضان وجود ندارد. ... افزایش قیمت ... نگرانی برای ...


403
... از قیمت آن دارو در ... را برای تأمین دارو و ... هم نگرانی عمده‌ای وجود ...


930
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد:اقدامات موثر و قابل توجهی از سوی کارگروه تشکیل شده در بانک مرکزی برای شناسایی تامین نیازهای واقعی مردم انجام شده و …