624
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


566
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس: نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد


935
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


556
نگرانی برای افزایش قیمت دارو وجود ندارد نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای ...


9
نگرانی برای افزایش قیمت دارو ... نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد.


115
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


451
• چند نفر از نمایندگان با «افزایش حقوق کارمندان» موافقت کردند؟ + تفکیک… • ویتامین ...


846
جی خبر یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ...


302
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


640
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


412
نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد: ... دارو و افزایش قیمت آن وجود ...


774
... ارز و افزایش آن ... حوزه دارو وجود ندارد. قیمت ... نگرانی برای تامین ...


905
در حوزه تجهیزات پزشکی هم شرایط مشابهی حاکم است و قیمت‌گذاری طبق تفویضی که از قبل از سوی دولت به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام شده، انجام خواهد شد و در حوزه اختیارات کمیسیون مربوطه در سازمان غذا و دارو است.


475
نگرانی برای تامین ... شاهد افزایش 9 درصدی قیمت ... جای نگرانی وجود ندارد: صدا و ...


957
... قرار گرفته و افزایش قیمت به ... نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد;


365
... نگرانی از بابت تامین خوار و بار برای ... وجود ندارد/عدم افزایش ... قیمت آن به ۸۵ هزار ...


877
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس: نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد


678
نگرانی برای تامین اقلام مورد نیاز رمضان وجود ندارد. ... افزایش قیمت ... نگرانی برای ...


497
... از قیمت آن دارو در ... را برای تأمین دارو و ... هم نگرانی عمده‌ای وجود ...


405
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد:اقدامات موثر و قابل توجهی از سوی کارگروه تشکیل شده در بانک مرکزی برای شناسایی تامین نیازهای واقعی مردم انجام شده و …