447
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


341
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس: نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد


632
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


160
نگرانی برای افزایش قیمت دارو وجود ندارد نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای ...


993
نگرانی برای افزایش قیمت دارو ... نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد.


10
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


277
• چند نفر از نمایندگان با «افزایش حقوق کارمندان» موافقت کردند؟ + تفکیک… • ویتامین ...


107
جی خبر یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ...


891
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


923
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی برای تامین دارو و افزایش ...


662
نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد: ... دارو و افزایش قیمت آن وجود ...


552
... ارز و افزایش آن ... حوزه دارو وجود ندارد. قیمت ... نگرانی برای تامین ...


402
در حوزه تجهیزات پزشکی هم شرایط مشابهی حاکم است و قیمت‌گذاری طبق تفویضی که از قبل از سوی دولت به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام شده، انجام خواهد شد و در حوزه اختیارات کمیسیون مربوطه در سازمان غذا و دارو است.


82
نگرانی برای تامین ... شاهد افزایش 9 درصدی قیمت ... جای نگرانی وجود ندارد: صدا و ...


155
... قرار گرفته و افزایش قیمت به ... نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد;


104
... نگرانی از بابت تامین خوار و بار برای ... وجود ندارد/عدم افزایش ... قیمت آن به ۸۵ هزار ...


197
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس: نگرانی برای تامین دارو و افزایش قیمت آن وجود ندارد


174
نگرانی برای تامین اقلام مورد نیاز رمضان وجود ندارد. ... افزایش قیمت ... نگرانی برای ...


708
... از قیمت آن دارو در ... را برای تأمین دارو و ... هم نگرانی عمده‌ای وجود ...


569
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد:اقدامات موثر و قابل توجهی از سوی کارگروه تشکیل شده در بانک مرکزی برای شناسایی تامین نیازهای واقعی مردم انجام شده و …