272
به گزارش عصرخدمات، دکتر رضا مسائلی درباره تخلفات نحوه توزیع و قیمت‌های تجهیزات و ...


18
اقتصاد ایران: مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: نحوه توزیع و قیمت های تجهیزات و ...


759
مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی گفت: نحوه توزیع و قیمت‌های تجهیزات و ملزومات مصرفی توسط سامانه‌های آنلاین اداره کل تجهیزات پزشکی پایش لحظه‌ای می‌شوند.


982
مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: نحوه توزیع و قیمت‌های تجهیزات و ملزومات مصرفی توسط سامانه‌های آنلاین اداره کل تجهیزات پزشکی پایش لحظه‌ای می‌شوند.


736
به گزارش مجله مدیکال نیوز 24 : اخبار پزشکی سرویس سلامت نظارت و پایش آنلاین نحوه توزیع و ...


155
مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی گفت: نحوه توزیع و قیمت های تجهیزات و ملزومات مصرفی ...


483
دکتر مسائلی در این نشست با اشاره به تنوع تجهیزات پزشکی و وجود 280 هزار قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور گفت: حجم بازار تجهیزات پزشکی در سال 2020 در دنیا 430 و …


607
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به وجود ۱۰۰۰ شرکت تولیدکننده و ۲۲۰۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی خاطرنشان کرد: در راستای برخورد با تخلفات این حوزه و با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، شعبه‌ای از این سازمان در اداره کل تجهیزات پزشکی، تاسیس شد.


559
سلامت: نظارت و پایش آنلاین نحوه توزیع و قیمت‌های تجهیزات پزشکی


191
نظارت و پایش آنلاین ... پایش لحظه ای قیمت تجهیزات پزشکی/تخصیص ۱ ... ترازی با دانشگاه های ...


333
تهران- ایرنا- مشاور وزیر بهداشت در امور تجهیزات پزشکی گفت: نحوه توزیع و قیمت های ...


697
... تجهیزات پزشکی گفت: نحوه توزیع و قیمت های تجهیزات و ملزومات مصرفی توسط سامانه های ...


281
مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی گفت: نحوه توزیع و قیمت های تجهیزات و ملزومات مصرفی ...


52
مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گفت: نحوه توزیع و قیمت های تجهیزات و ...