552
به گزارش عصرخدمات، دکتر رضا مسائلی درباره تخلفات نحوه توزیع و قیمت‌های تجهیزات و ...


243
اقتصاد ایران: مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: نحوه توزیع و قیمت های تجهیزات و ...


751
مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی گفت: نحوه توزیع و قیمت‌های تجهیزات و ملزومات مصرفی توسط سامانه‌های آنلاین اداره کل تجهیزات پزشکی پایش لحظه‌ای می‌شوند.


843
مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: نحوه توزیع و قیمت‌های تجهیزات و ملزومات مصرفی توسط سامانه‌های آنلاین اداره کل تجهیزات پزشکی پایش لحظه‌ای می‌شوند.


32
به گزارش مجله مدیکال نیوز 24 : اخبار پزشکی سرویس سلامت نظارت و پایش آنلاین نحوه توزیع و ...


687
مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی گفت: نحوه توزیع و قیمت های تجهیزات و ملزومات مصرفی ...


695
دکتر مسائلی در این نشست با اشاره به تنوع تجهیزات پزشکی و وجود 280 هزار قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور گفت: حجم بازار تجهیزات پزشکی در سال 2020 در دنیا 430 و …


92
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به وجود ۱۰۰۰ شرکت تولیدکننده و ۲۲۰۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی خاطرنشان کرد: در راستای برخورد با تخلفات این حوزه و با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، شعبه‌ای از این سازمان در اداره کل تجهیزات پزشکی، تاسیس شد.


648
سلامت: نظارت و پایش آنلاین نحوه توزیع و قیمت‌های تجهیزات پزشکی


991
نظارت و پایش آنلاین ... پایش لحظه ای قیمت تجهیزات پزشکی/تخصیص ۱ ... ترازی با دانشگاه های ...


971
تهران- ایرنا- مشاور وزیر بهداشت در امور تجهیزات پزشکی گفت: نحوه توزیع و قیمت های ...


490
... تجهیزات پزشکی گفت: نحوه توزیع و قیمت های تجهیزات و ملزومات مصرفی توسط سامانه های ...


992
مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی گفت: نحوه توزیع و قیمت های تجهیزات و ملزومات مصرفی ...


695
مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گفت: نحوه توزیع و قیمت های تجهیزات و ...