252
اکوفارس: بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۲ ارز از جمله ...


682
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۲ ارز از جمله دلار ...


739
نرخ پوند و یورو کاهش یافت/ دلار ۴۲۲۴ ... نرخ پوند و یورو کاهش یافت/ دلار ۴۲۲۴ تومان.


739
پس‌لرزه های دیدار ترامپ و اون در بازارهای جهانی/دلار جهش کرد; نرخ پوند و یورو کاهش ...


995
5 hours ago · بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۲ ارز از جمله دلار ...


601
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۲ ارز از جمله دلار ...


814
نرخ پوند و یورو کاهش یافت و دلار به اعلام بانک مرکزی ۴۲۲۴ تومان شد; یارانه خردادماه ...


361
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۲ ارز از جمله دلار ...


252
نرخ پوند و یورو کاهش یافت. ... ارز مانند یورو، و پوند کاهش یافت. ... یافت/ دلار ۴۲۲۴ تومان;


602
به گزارش شبکه خبری ایرانا، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز «سه ...


776
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۲ ارز از جمله دلار ...


454
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۲ ارز از جمله دلار ...


158
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۲ ارز از جمله دلار ...


150
کاهش نرخ پوند و یورودلار ۴۲۲۴ ... یورو، و پوند کاهش یافت. ... دلار بانکی به 2800 تومان ...


645
بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 22 ارز از جمله دلار افزایش ...


991
در بازار آزاد تهران، قیمت انواع ارز با کاهش مواجه بود، به نحوی که نرخ دلار به ۴۸۴۱ تومان و یورو به ۵۸۷۷ تومان رسید.


996
بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ 22 ارز از جمله دلار افزایش ...


101
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۸ ارز از جمله دلار نسبت ...


686
افزایش قیمت دلار/ نرخ یورو و پوند ... مانند یورو و پوند کاهش یافت ... تومان. میزان زکات ...


636
... پولی دیگر مانند یورو و پوند کاهش یافت؛ نرخ دو ارز ... و یورو/ دلار ۴۲۲۴ تومان ...