902
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از دلایل تاخیر اعلام نرخ تضمینی محصولات ...


263
در حالی‌که دو ماه از فصل کشت می‌گذرد و هنوز نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی ...


351
اقتصاد ایران: در حالی‌که دو ماه از فصل کشت می‌گذرد و هنوز نرخ‌های خرید تضمینی ...


748
و در نهایت موضوع عملیاتی شود.همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی گفت: از دولت می خواهیم هرچه سریعتر با سنجیدن همه جوانب نسبت به اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نظیر گندم اقدام کند.


828
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بااشاره به اینکه چندین بار نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است اظهارداشت: در آینده نزدیک نرخ تصویب و ابلاغ می شود.


156
نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی اعلام می ... نشود و نرخ هایی ابلاغ شود ...


691
اقتصاد ایران: در حالی که دو ماه از فصل کشت می گذرد و هنوز نرخ های خرید تضمینی محصولات ...


737
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بااشاره به اینکه چندین بار نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است اظهارداشت: در آینده نزدیک نرخ تصویب و ابلاغ می شود.