791
تاکید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر افزایش سودآوری و جذب منابع شعب


374
میل آجری کرات از آثار دوران سلجوقی است و در سر راه کاروان‌ها قرار داشته که از ایالات قهستان به سمت شرق در حرکت بوده و این میل علامتی بوده برای راهنمایی کاروان‌ها و مسافران تجاری و بازرگانی.


287
میل آجری کرات در خراسان رضوی را بیشتر بشناسید +تصاویر . میزان ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ - ۲۳:۵۰ . میل کرات در سر راه کاروان ها قرار داشته است که از ایالات قهستان به سمت شرق در حرکت بوده و این میل علامتی برای راهنمایی کاروان ها و مسافران ...


432
میل آجری کرات در خراسان رضوی را بیشتر بشناسید +تصاویر میل آجری کرات از آثار دوران سلجوقی در حدود 25 کیلومتری جنوب شهر تایباد در استان خراسان رضوی است.


592
میل آجری کرات در خراسان رضوی را بیشتر بشناسید +تصاویر میل آجری کرات در خراسان رضوی را بیشتر بشناسید +تصاویر خبرگزاری میزان- میل آجری کرات از آثار دوران سلجوقی در حدود 25 کیلومتری جنوب شهر تایباد در استان خراسان رضوی است.


140
در کناره آجری نیز کتیبه‌ای با خط کوفی و با آجر اجرا شده و دارای تزئیناتی می باشد . بنا دارای گنبد کوتاه روی سافه‌ای 8 وجهی است. این ساقه بر مکعبی با ارتفاع 10 متر استوار شده است.


6
میل آجری کرات از آثار دوران سلجوقی است و در سر راه کاروان‌ها قرار داشته که از ایالات قهستان به سمت شرق در حرکت بوده و این میل علامتی بوده برای راهنمایی کاروان‌ها و مسافران تجاری و بازرگانی.


488
میل کرات در حدود 25 کیلومتری جنوب شهر تایباد در استان خراسان رضوی و در نزدیکی مرز افغانستان، بر بالای تپه ای نسبتاً بلند در کنار گورستان روستایی به همین نام قرار دارد.