784
:: موسسه آموزشی عالی علامه خویی به جمع حامیان علمی دو کنفرانس جهانی مدیریت ، اقتصاد و کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی که در مرکز همایش های …


576
:: موسسه آموزشی عالی علامه خویی به جمع حامیان علمی دو کنفرانس جهانی مدیریت ، اقتصاد و کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی که در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شیراز برگزار می شود پیوست .


457
خویی ( ره ) - شهرستان خوی - غیرانتفاعی شمس تبریزی خوی - ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٧ - ١٣:۴٨:٣٢


467
موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) ... موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) - شهرستان خوی ...


284
مسئولین دلسوز و کارآمد دانشگاه پیام نور همگام با سایر موسسات آموزش عالی در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی در زمینه تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص و کارآمد مورد نیاز سازمانها و نهادهای جامعه موفق بوده اند.


254
خویی در رابطه ... راه اندازی واحد ... اطلاعیه انتخاب واحد ... - انتخاب واحد دانشگاه علامه ...


328
موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) ... موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) - شهرستان خوی ...


799
تست آزمون: موسسه آموزش عالی علامه خویی شهرستان خوی , سایت دانشگاه غیر دولتی علامه خویی ...


802
بازدید از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه خویی شهرستان خوی دیگر برنامه سفر یک روزه آقای علی مرادی به شمال استان بود.


235
آذربایجان غربی-شهرستان خوی-بلوار ولیعصر-روبروی سیلوی گندم | 36241083-36241205-36241206 || This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | تمام حقوق سایت برای موسسه آموزش عالی شمس تبریزی محفوظ است.


724
آیا عملکرد واحدهای شهرستان موسسه را از ... واحد خوی ... آموزش عالی علامه خویی (ره) ...


669
موسسه آموزش عالی زرینه خوی موسسه آموزش عالی علامه خویی موسسه آموزش عالی علم و ...


551
دارالصفای خوی - علامه خویی ... و معرفی شهرستان خوی . ... خوی; موسسه آموزش عالی غير ...


261
... علوم قرآنی خوی ، نخستین ... ابوالقاسم خویی (ره) ... خوی; مرکز آموزش عالی ...