341
مجله بازار 98: موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان + جزئیات


732
موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان


241
بر اساس اعلام رئیس شورای رقابت، شرکت های ایران خودرو مجاز به افزایش ۷.۱۸ درصدی و سایپا مجاز به افزایش ۷.۰۱ درصدی نرخ خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان خود شدند.


757
موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان/ایران‌خودرو ۷.۱۸ و ...


998
موافقت با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان بر اساس اعلام رئیس شورای رقابت ...


349
موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان


13
موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان. ... افزایش قیمت ...


297
شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان موافقت کرد


90
امروز سه شنبه - ۲۲ خرداد - ۱۳۹۷ false. موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای زیر ...


132
بر اساس اعلام رئیس شورای رقابت، شرکت‌های ایران‌خودرو مجاز به افزایش 7.18 درصدی و ...


800
شرکت های ایران خودرو مجاز به افزایش ۷.۱۸ درصدی و سایپا مجاز به افزایش ۷.۰۱ درصدی نرخ ...