598
08.04.2007 · مواد مخدر و مشروبات الکلى در باره مواد مخدر و مشروبات الکلى نامشروع هيچگونه سازشى نبايد باشد؛ آنها "پليدى و کارهاى شيطانى" خوانده شده اند (۵:۹۰).


25
16.05.2014 · مواد مخدر و مشروبات الکلى در باره مواد مخدر و مشروبات الکلى نامشروع هيچگونه سازشى نبايد باشد؛ آنها "پليدى و کارهاى شيطانى" خوانده شده اند (۵:۹۰).


243
... کلیۀ اخبار و بحث های ... مخدر و مشروبات الکلی کلیۀ اخبار و بحث های مرتبط و . مواد مخدر ...


652
مواد مخدر و مشروبات الکلی (کلیۀ اخبار و بحث های مرتبط ... الکلی (کلیۀ اخبار و بحث ...


218
مواد مخدر و مشروبات الکلی (کلیۀ اخبار و بحث های ... و مشروبات الکلی (کلیۀ اخبار و بحث ...


7
... از مواد مخدر و مشروبات الکلی کلیۀ اخبار و بحث های ... اخبار و بحث های مرتبط ...


403
... هرگز نه مشروبات الکلی نوشیده و نه ... مرتبط: پرتاب پرچم های ... مواد مخدر و ...


612
در ادامه به بحث و بررسی در خصوص این مواد و تبصره‌های ... مشروبات الکلی و ... مواد مخدر و ...


899
... معتاد به مصرف مشروبات الکلی در ... 2میلیون و 800 معتاد به مواد مخدر ... اخبار مرتبط.


615
وی از گسترش افزایش مشروبات الکلی در استان ابراز نگرانی کرد و گفت: ۲۷ هزار بطری مشروبات الکلی در سال 95 در استان کشف و ضبط شده، این در حالیست که اغلب جرایم و مسائل اجتماعی جامعه با شرب خمر در ارتباط است.


282
... و گرایش متولدین ماه های ... مواد مخدر و مشروبات الکلی (کلیۀ اخبار و بحث ...


888
یکی از نکته‌های مهم این پژوهش این است که هر دو گروه دانشجویان بومی و غیربومی در زمینۀ مصرف مواد مخدر در سن بالای 18 سال و در مورد مصرف مشروبات الکلی، در سن پیش از ورود به دانشگاه و زیر 17 سال تجربه مصرف داشته‌اند.


429
یک عضو شورای شهر تهران از عرضه نوشیدنی های الکلی و مواد مخدر ... مشروبات الکلی ... بحث ...


959
گزارش های متعدد از خرید و فروش مواد مخدر، حضور زنان و دختران فاسد و شرب خمر از این منطقه تاکنون منتشر شده است.


718
مواد مخدر و مشروبات الکلی (کلیۀ اخبار و بحث های مرتبط &#;&#;مواد مخدر و مشروبات ...


769
مواد مخدر و مشروبات الکلی (کلیۀ اخبار و بحث های ... (کلیۀ اخبار و بحث های … مواد مخدر و ...


35
در بریتانیا پیشنهاد کردند مصرف مشروبات الکلی، قمار بازی و استفاده از اینترنت برای زندانیان سابق ممنوع شود.


403
سرتیپ اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران، امروز ۱ اسفند (۱۹ فوریه) گفته است که در ایران یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر "معتاد رسمی"، حدود ۷۰۰ هزار نفر "معتاد تفننی" و ۲۰۰ هزار نفر هم الکلی هستند.


902
امام جمعه مریوان گفت: مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر موجب افزایش ناهنجاری و آسیب‌های ...


931
... اسکناس‌های تقلبی و مواد مخدر در ... و توزیع مشروبات الکلی می ... اخبار استانها . ۱ ...