318
مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن - ایران دانشجو - هفت ... irandaneshjoo.7blog.ir/post/382 ۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن …


153
مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن . عقد. عقد در لغت. عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یكدیگر به نوعی كه جدا شدن یكی از دیگری سخت و دشوار باشد .


897
بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در ... ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با ...


825
مقاله بررسی مفهوم عقد و اجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن مقاله بررسی مفهوم عقد و اجاره ...


259
... در شرع و اصطلاح حقوقی آن. ... اساسی در مفهوم ... رفع قلم و جایگاه آن در ...


145
See more of ‎اصطلاحات سیاسی و حقوقی ... و... در اصطلاح ... در مفهوم افراطی و مذموم آن ...


416
... کند و یا آن را وقف ... گرفته و البته در شرع مقدس ... شده است و در اصطلاح برای ...


741
امّا «تعزیر» در لغت به معنی «تأدیب» و گاه به معنی «بزرگداشت» و «یاری کردن» و «منع نمودن» آمده است و در اصطلاح شرع به معنی مجازاتی است که اندازه معیّنی در شرع برای آن ذکر نشده و بسته به رای قاضی است که با در نظر گرفتن «میزان جرم» …


466
... vb و sql (سیستم مدرسه) مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن ; ... و مطالب آن متعلق ...


345
در جوامع بدوی، این قانون توسط رئیس گروه و یا قبیله وضع می‌شد؛ و در جوامع متمدن‌تر توسط پیامبران الهی (علیهم‌السّلام) و در فقدان آنان توسط‌ اندیشمندان و یا پادشاهان به صورت‌های گوناگون تحقق می‌یافت.


666
مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد، ناشی از مفهوم و ... و یا آن را ترک ... حقوقی در ...


771
در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بكار گرفته ميشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان ديگر يا بر مال (مادي يا معنوي) و يا بر هر دو ميباشد” و در مفهوم عام ”حق، چيزي است كه شارع وضع كرده است”.


795
مفهوم طلاق طلاق در لغت در معانی متعدد از قبیل : رهایی ، آزادکردن ، ترک کردن ، واگذشتن ، گشودن گره و..... به کار رفته است . از طلاق در اصطلاح فقها و حقوقدانان نیز تعاریف متفاوتی به عمل آمده است .


882
باید مفهوم عدل و ظلم در ... و نهی منکر در اصطلاح ... حقوقی تعریفی از آن باشد و ...


774
... است و مفهوم قانون در ... شرع ) دهند ، ميان اصطلاح و ... عثماني و به تبع آن در ...


591
به نظر می ­رسد که تلقی کنونی از مفهوم امر به معروف و ... در اصطلاح ... آن در تمام جوامع و ...


75
مفهوم مصلحت و جایگاه آن در ... فقهی و حقوقی آن در این ... با قوانین شرع و قانون ...


588
باید مفهوم عدل و ظلم در ... در اصطلاح فقهی خاص آن، و ... و باید در نظام حقوقی ...


27
معنا و مفهوم ... واژه قبض در اصطلاح حقوقی و فقهی به ... ( شرع ضابطه و معیاری از آن ...


428
الف – مفهوم وکیل و موکل در لغت و اصطلاح حقوقی. ... در آن خلاف شرع ... مفهوم برابری و ...