390
معاونت تحقیقات و ... امور علمي و پژوهشي ، سرمايه ... ssu.ac.ir/cms/index.php?id=2964&tx ...


933
معاونت غذا و ... سيستم امور پژوهشي. پرتال خدمات ويژه ... info@ssu.ac.ir.


938
اداره كل خدمات پژوهشي و انتشارات ... مرکزی، ساختمان معاونت پژوهش; research@ut.ac.ir ...


589
معاونت پژوهشی و ... این سایت را خانه من قرار بده sbu.ac.ir نقشـه سـايـت ...


392
معاونت پژوهشي; ... این سایت را خانه من قرار بده sbu.ac.ir نقشـه سـايـت ...


154
معاونت. اهداف و چشم ... اداره كل امور پژوهشي و پروژه هاي تحصيلات ... r.pourebrahim@rvp.iau.ir .


251
معاونت محترم آموزشي و پژوهشي دانشگاه ...


467
معاونت پژوهشي معاونت ... برای جلوگیری از هرزنامه، kntu.ac.ir با K جایگزین شده است.


772
ساختمان اداري انديشه-طبقه سوم-حوزه معاونت پژوهشي اتاق 320-خانم تاجي . تلفن داخلي: 2572 ...


252
اعتقاد ما در انجام پژوهش‌هايي است كه ضمن ايجاد محيط پژوهشي در گروه‌هاي ... معاونت ...


988
تهيه بانك اطلاعاتي از اعضاي هيئت علمي فعال در دانشگاهها و مراكز پژوهشي ... معاونت ...


860
معاونت پژوهشی دانشگاه هنر ... درباره معاونت پژوهشي و ... researchdep@aui.ac.ir.


648
معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ... اولويت هاي پژوهشي , ... vcrt@skums.ac.ir .