312
به گزارش میزان، برای خرید واحد‌های ۳۰ متری در مناطق مختلف تهران طبق جدول زیر باید از ...


650
مظنه واحد‌های ۳۰ متری در تهران+ جدول قیمت برای خرید آپارتمان ۳۰ متری با عمر ۳۰ ساله ...


81
عصر ساختمان- آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه قلهک تهران طی شهریور ماه 97 است.


190
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، برای خرید واحد‌های ۴۰ متری در نقاط مختلف شهر تهران باتوجه به موقعیت دسترسی و عمر بنا طبق جدول زیر باید از متری ۳ …


509
برای خرید آپارتمان ۸۵ متری با عمر ۲۵ ساله بنا در امیرآباد به سرمایه ۹۰۰ میلیون تومانی ...


971
به گزارش میزان، برای خرید واحد‌های ۸۵ متری در مناطق مختلف تهران باتوجه به موقعیت ...


413
مظنه واحد‌های ۳۰ متری در تهران+ جدول ... مظنه واحد‌های ۳۰ متری در تهران+ جدول قیمت .


982
ناطقان: برای خرید واحد های ۸۵ متری در مناطق مختلف تهران باتوجه به موقعیت دسترسی و ...


465
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، برای خرید واحد‌های ۴۰ متری در نقاط مختلف شهر تهران باتوجه به موقعیت دسترسی و عمر بنا طبق جدول زیر باید از متری ۳ …


969
مظنه واحد‌های ۸۵ متری در تهران+ جدول قیمت ... ۴۰ متر در ... های گذشته در ...


998
مظنه واحد‌های ۳۰ متری در تهران+ جدول قیمت ... مظنه واحد‌های ۳۰ متری در تهران+ جدول قیمت .


462
برای خرید آپارتمان نوساز ۵۵ متری در منطقه نارمک به حدود ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است.


886
برای خرید واحد‌های ۸۵ متری در مناطق مختلف تهران باتوجه به موقعیت دسترسی و منطقه طبق ...


225
فصل تجارت - برای خرید آپارتمان 30 متری با عمر 30 ساله بنا در خیابان جنت آباد شمالی به ...


200
برای خرید واحد‌های 85 متری در مناطق مختلف تهران باتوجه به موقعیت دسترسی و منطقه طبق ...