721
به گزارش میزان، برای خرید واحد‌های ۳۰ متری در مناطق مختلف تهران طبق جدول زیر باید از ...


214
مظنه واحد‌های ۳۰ متری در تهران+ جدول قیمت برای خرید آپارتمان ۳۰ متری با عمر ۳۰ ساله ...


316
عصر ساختمان- آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه قلهک تهران طی شهریور ماه 97 است.


755
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، برای خرید واحد‌های ۴۰ متری در نقاط مختلف شهر تهران باتوجه به موقعیت دسترسی و عمر بنا طبق جدول زیر باید از متری ۳ …


759
برای خرید آپارتمان ۸۵ متری با عمر ۲۵ ساله بنا در امیرآباد به سرمایه ۹۰۰ میلیون تومانی ...


810
به گزارش میزان، برای خرید واحد‌های ۸۵ متری در مناطق مختلف تهران باتوجه به موقعیت ...


566
مظنه واحد‌های ۳۰ متری در تهران+ جدول ... مظنه واحد‌های ۳۰ متری در تهران+ جدول قیمت .


452
ناطقان: برای خرید واحد های ۸۵ متری در مناطق مختلف تهران باتوجه به موقعیت دسترسی و ...


866
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، برای خرید واحد‌های ۴۰ متری در نقاط مختلف شهر تهران باتوجه به موقعیت دسترسی و عمر بنا طبق جدول زیر باید از متری ۳ …


996
مظنه واحد‌های ۸۵ متری در تهران+ جدول قیمت ... ۴۰ متر در ... های گذشته در ...


34
مظنه واحد‌های ۳۰ متری در تهران+ جدول قیمت ... مظنه واحد‌های ۳۰ متری در تهران+ جدول قیمت .


829
برای خرید آپارتمان نوساز ۵۵ متری در منطقه نارمک به حدود ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است.


714
برای خرید واحد‌های ۸۵ متری در مناطق مختلف تهران باتوجه به موقعیت دسترسی و منطقه طبق ...


616
فصل تجارت - برای خرید آپارتمان 30 متری با عمر 30 ساله بنا در خیابان جنت آباد شمالی به ...


494
برای خرید واحد‌های 85 متری در مناطق مختلف تهران باتوجه به موقعیت دسترسی و منطقه طبق ...