73
قیمت «۲۸۱۹» مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین + جدول قیمت . عصر ساختمان- برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


582
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، برای خرید آپارتمان در منطقه استاد معین ...


963
خبرگزاری میزان- برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


227
مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین. برای خرید آپارتمان 55 متری با عمر 4 ساله در محدوده استاد معین به سرمایه 380 میلیون تومانی نیاز است.


377
برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


698
برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


976
خبرگزاری میزان- برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


918
اقتصاد نیوز: برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ...