113
قیمت «۲۸۱۹» مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین + جدول قیمت . عصر ساختمان- برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


325
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، برای خرید آپارتمان در منطقه استاد معین ...


537
خبرگزاری میزان- برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


829
مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین. برای خرید آپارتمان 55 متری با عمر 4 ساله در محدوده استاد معین به سرمایه 380 میلیون تومانی نیاز است.


722
برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


461
برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


616
خبرگزاری میزان- برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


660
اقتصاد نیوز: برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ...