70
مشکل عمده‌ جامعه ما این است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند. ... سیاسی. مشکل عمده ...


988
2 days ago · مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح ...


421
2 days ago · مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح ...


794
مشکل عمده جامعه ما همین است که همه مسائل را سیاسی می کنند و با این کار مانع طرح مسائل ...


962
... و این یک هشدار است که ما ... همه به وظایف خود عمل کنند ... این مشکل را حل می ...


473
مشکل عمده‌ جامعه ما این است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند. ... سیاسی. مشکل عمده ...


938
کارشناس مسائل سیاسی عمده ... هدف دشمنان این است که از ... است، بگذارند و همه ما نیز ...


7
جامعه مبتنی بر بازار یعنی این‌که همه چیز را ... ما رفتار می‌کنند ... جامعه‌شناسی است که ...


305
... و مشکل اصلی و عمده در ... جامعه ما این است که ... دهید را دیده و ضبط می‌کنند ...


982
... و مشکل اصلی و عمده در ... جامعه ما این است که ... در این مسائل گم می شود ...


245
اولویت‌بندی مشکلات جامعه ایرانی بدین شرح است: مشکل اقتصادی 60 درصد، مشکل اجتماعی 19 درصد، مشکل فرهنگی 17 درصد و مشکل سیاسی 4 درصد.


932
... تلگرام را فیلتر می‌کنند. ... این است که همه گروه ... جامعه ما این مجال را به ...


864
این فهرست را تا ابد می توان گسترش داد. اسلامگرایان هیچگاه تا تک تک شهروندان همه‌ دستورات شرع را که مدام بر آنها اضافه می شود رعایت نکنند قانع نمی شوند.


172
... بودن آن است که می‌تواند مسائل را ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است ...


530
سناریوی سوم هم این است که طرفین احساس کنند امکان دستیابی به توافق نیست و مذاکرات در شکل و شمایل فعلی‌اش شکست بخورد.


601
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل ... این مسئله را رد می ... است که در جامعه ما ...


956
... ایران را در گرو حل مسائل ... سیاسی جامعه حل می ... این است که ما نسبت ...


960
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه مشکل عمده ... است که به ما کمک می ... کنند، مثلا همه ...


951
ایشان تأکید کردند: اگر ما میدان را برای جوان‌ها باز کنیم، بسیاری از گره‌ها باز خواهند شد و تأکید چندین‌ساله و مکرر برای همکاری دانشگاه و صنعت در همین چارچوب است که البته در برخی بخش‌ها اقدامات خوبی انجام گرفته است.


501
دوم اینکه در فرهنگ و باور ما این است که ... را اداره می کنند و ما ... همه ما بدانیم که ...