487
خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می ...


144
خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فنی، قانونی، علمی و تحقیقاتی فراوانی را برجاگذارد.


186
سرگردانی مسافران نوروزی در نبود تفرجگاه ساحلی در ارس و تالاب اصلاندوز/چرا نوش دارویی ...


818
... سال «تولید ملی، حمایت از کار و ... کالای ایرانی ... مزیت تولید ملی و حمایت از ...


257
... با «‌حمایت از کالای ایرانی» و ... مزیتِ تولید ملی و حمایت ... بخش‌های ملی و ...


944
گفتگو از ریکا حسامی اشاره : سال 97 سال حمایت از کالای ایرانی است، این عنوانی است که رهبر ...


157
برای ترویج خرید کالای ایرانی و ... دستگاه ها و ارگان های ... از تولید داخل حمایت ...


128
... مزیت تولید داریم، حمایت ... و شعار حمایت از کالای ... ایران توجه به تولید ملی ...


574
حمایت از تولید ملی، بخش نخست نام سال ۱۳۹۱ است.


181
یکی از نمونه های حمایت از تولید ملی در ایران از سوی دولت، مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر و پاکه.


531
سال نو سال تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی، اشتغال و رونق است


982
1393/06/29 - ابلاغ سیاست‌های کلی «علم و ... تولید ملی، حمایت از کار و ... و قلم | کالای ایرانی;


928
چرایی و چگونگی حمایت از تولید ملی. در ادبیات اقتصادی، رشد مداوم و توسعه‌ی پایدار از مفاهیم اساسی توسعه‌ی اقتصادی به شمار می‌آیند. امروزه دو تئوری مشهور در …


78
گروه سیاست و اقتصاد- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، در بیان مقوله نخست یعنی استحکام‌بخشی به اقتصاد، گفت: خرید وحمایت از کالای داخلی یکی از زیرشاخه‌های اقتصاد مقاومتی است که از آن به‌مثابه توان ملی نیز یاد می‌شود.


842
حمایت از تولید ملّی و ... موجود و کشف مزیت‌های ... حمایت از کالای ایرانی» این ...


640
فاضلی می گوید: اتاق اصناف ایران حمایت از کالای ایرانی را از سال گذشته با ایجاد کمپین هایی در حمایت از کالا های داخلی اغاز کرده است و که با تقویت این تشکل ها و تقویت بازاریابی در واحد های تولیدی، تولیدات ایرانی می تواند جایگاه خود …


745
دبیر پویش حمایت از کالای ایرانی ... و بسیاری از دانشگاه‌های ... مزیت که از تولید ملی و ...


889
... از بخش های ... همه و همه از مسیر تولید ملی ... حمایت از کالای ایرانی و ...


664
... تولید و مصرف ملی ... حمایت از کالای ایرانی ... از پیش مزیت های نسبی و ...


161
22- گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه ‌های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از …