930
سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام‌صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می‌گردد.


550
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و ... از قانون دفاتر اسناد رسمی و ... مرکز پژوهشها ...


52
مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...


271
آیین نامه های قانون دفاتر اسناد رسمی و ... رسمی و کانون سردفتران و ... مرکز در سال ...


383
ماده۵۵- سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده ۵۲ به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند.


289
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون ... به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ...


997
ش با تدوین و تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران صورت پذیرفته که کانون سردفتران و دفتریاران نیز به عنوان یکی از نهادهای مدنی حافظ منافع سردفتران و دفتریاران حائز اهمیت مضاعفی است که نباید از یاد برد .


163
پیام تبریک رییس کانون سردفتران و ... مرکز میانی عام کانون ... و قانون دفاتر اسناد رسمی ...


67
... قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ آیین نامه های قانون ...


757
⚪️ مادتین 70 و 73 به بعد قانون ثبت ... کانون سردفتران و ... به دفاتر اسناد رسمی ...


363
... دفاتر اسناد رسمی استان ... طبق قانون ... قم و کانون سردفتران و ...


31
سورشجان،سعيد خدابخشي، گروه نرم افزار نويسی، دفاتر اسناد رسمی استان اصفهان ، کانون ...


641
گزارش مراسم روز شش دی (روز دفاتر اسناد رسمی) کانون سردفتران و دفتریاران استان خوزستان ...


47
در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید، کانون سردفتران و دفتریاران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی تعریف گردیده‌است.


312
‎کانون سردفتران و ... خصوص اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 ... مدیره کانون مرکز


905
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه پروسه تصویب قانون طولانی است، پیشنهاد داد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی به صورت مستقل و تحت عنوان ماده واحده به مرجع قانونگذاری پیشنهاد شود و در اصلاح ماده 54 فاکتورهایی باید مورد توجه قرار گیرد.


253
تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است .


900
دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز ... قانون دفاتر اسناد رسمی و ... کانون سردفتران و ...


263
جلسه هيات مديره کانون استان با شهردار کلان شهر تبريز در مورخه ششم ديماه 96 هيات مديره کانون استان با تشکيل جلسه اي در دفتر شهردار تبريز، با شهردار کلان شهر تبريز آقاي دکتر شهين باهر ديدار و گفتگو کردند.


73
مطالبی با کلمه کلیدی " اصلاح قانون " و سایر مطالب مرتبط ، برگرفته از سایت کانون ...