847
سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام‌صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می‌گردد.


859
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و ... از قانون دفاتر اسناد رسمی و ... مرکز پژوهشها ...


163
مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...


493
آیین نامه های قانون دفاتر اسناد رسمی و ... رسمی و کانون سردفتران و ... مرکز در سال ...


608
ماده۵۵- سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده ۵۲ به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند.


119
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون ... به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ...


915
ش با تدوین و تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران صورت پذیرفته که کانون سردفتران و دفتریاران نیز به عنوان یکی از نهادهای مدنی حافظ منافع سردفتران و دفتریاران حائز اهمیت مضاعفی است که نباید از یاد برد .


881
پیام تبریک رییس کانون سردفتران و ... مرکز میانی عام کانون ... و قانون دفاتر اسناد رسمی ...


373
... قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ آیین نامه های قانون ...


710
⚪️ مادتین 70 و 73 به بعد قانون ثبت ... کانون سردفتران و ... به دفاتر اسناد رسمی ...


29
... دفاتر اسناد رسمی استان ... طبق قانون ... قم و کانون سردفتران و ...


28
سورشجان،سعيد خدابخشي، گروه نرم افزار نويسی، دفاتر اسناد رسمی استان اصفهان ، کانون ...


860
گزارش مراسم روز شش دی (روز دفاتر اسناد رسمی) کانون سردفتران و دفتریاران استان خوزستان ...


249
در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید، کانون سردفتران و دفتریاران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی تعریف گردیده‌است.


557
‎کانون سردفتران و ... خصوص اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 ... مدیره کانون مرکز


291
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه پروسه تصویب قانون طولانی است، پیشنهاد داد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی به صورت مستقل و تحت عنوان ماده واحده به مرجع قانونگذاری پیشنهاد شود و در اصلاح ماده 54 فاکتورهایی باید مورد توجه قرار گیرد.


208
تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است .


889
دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز ... قانون دفاتر اسناد رسمی و ... کانون سردفتران و ...


72
جلسه هيات مديره کانون استان با شهردار کلان شهر تبريز در مورخه ششم ديماه 96 هيات مديره کانون استان با تشکيل جلسه اي در دفتر شهردار تبريز، با شهردار کلان شهر تبريز آقاي دکتر شهين باهر ديدار و گفتگو کردند.


620
مطالبی با کلمه کلیدی " اصلاح قانون " و سایر مطالب مرتبط ، برگرفته از سایت کانون ...