577
گچساران- ایرنا- امام جمعه موقت دوگنبدان گفت: خیران و به ویژه قشرهای متمکن جامعه کمک ...