199
وی افزود: اگر ارگ ریاست جمهوری افغانستان شروط احزاب برای تضمین شفافیت انتخابات را نپذیرد، احزاب سیاسی نیز از مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور خودداری خواهند کرد.


899
... افغانستان 10 هزار تن از ... به تقلب در انتخابات شدند. ... مردم افغانستان در ...


451
معاون ریاست اجرایی دولت افغانستان: مردم از تقلب در انتخابات خسته شدند معاون ریاست ...


930
کمیسیون انتخابات افغانستان ... در انتخابات خسته شدند: ... مردم از تقلب در انتخابات ...


931
در یکی از گفت و گوهایتان به نقل از آقای ناصری اصفهانی تعریف کرده بودید که حتی یک بار، سخنرانی و روضه خوانی پدر در اصفهان از نیمه های شب تا اذان صبح برگزار شده بود و جمعیت زیادی، پای منبرشان، بودند.


628
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، ۱۷۵ نامزد انتخابات پارلمانی این کشور را متهم به ...


786
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، روز شنبه صدها تن از مردم افغانستان در اعتراض به وجود ...


196
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ... مردم افغانستان در ... شدند. این احزاب از تقلب ...


859
انتخابات در از ساعت ۷ ... مسئول تقلب در انتخابات باید ... آیندهٔ مردم افغانستان ...